همراه با دلنوشته...

ناگفته های طرح سنجش سلامت

وفایی/نسل فردا:

تامین بهداشت روانی خانواده ودانش آموزان، مداخله ی درمانی به هنگام، جلوگیری

ازافت تحصیلی وکاهش مردودی ها ازمهم ترین اهداف طرح سنجش سلامت

جسمانی وآمادگی تحصیلی نوآموزانیست که همه ساله قبل ازبازگشایی مدارس

ازاین مرحله عبورمی کنند.

هرچند سال هاازعمراین طرح می گذرداما این مهم هنوز درقالب یک طرح باقی مانده

وبرنامه ی مصوبی برای آن تصویب نشده است به گفته ی کارشناس مسئول

تشخیص توان بخشی آموزش وپرورش استان، عدم تخصیص بودجه بزرگترین چالش

طرح سنجش سلامت است.

وی افزود: 16سال خودگردانی برای اصلی که سلامت یک نسل راتحت شعاع خود

قرارمی دهد کافیست واکنون دیگر، کابینه ی محترم بایستی برای تصویب یک برنامه

ی ملی برای چنین طرحی وارد میدان عمل شود.

محمودصالحی بااذعان به اینکه هدف ازاجرای سنجش سلامت جلوگیری ازشدت

بیماری وناتوانی فرزندان است تصریح نمود: باتوجه به اینکه غربالگری سلامت درسنین

پایین تربه مراتب ریسک خطر رادرنوجوانی وجوانی بیشترکاهش می دهد کلیه ی

دست اندرکاران طرح خواستارتقلیل سن طرح سنجش سلامت از6 سال به 4سالگی

شدند که متاسفانه این پیشنهاد نیزتااین زمان موردتوجه مسئولین ذی ربط قرارنگرفته

است.

وی تاکیدکرد: قطعا باپایین آمدن سن سنجش وآموزش های ترمیمی ازآمار فزاینده ی

بچه های دارای نیازهای خاص کاسته خواهدشد.

کارشناس مسئول تشخیص توانبخشی آموزش وپرورش استان درپاسخ به این سوال

که خانواده ها چه اندازه می توانند به نتایج طرح سنجش سلامت فرزندشان اطمینان

حاصل نمایند، گفت:

به هرجهت احتمال خطاهمیشه ودرهر شغلی وجوددارد ومسلما ماهم ازاین قاعده

مستثنی نیستیم اما باتوجه به شرایط وامکانات موجود سعی براین است که به ایده

آل ترین نقطه برسیم هرچنداگر مسئله ی بودجه حل شود خدمت رسانی نیز به طبع

بهترو مطلوب ترخواهد شد.

گفتنی است: طبق آمار وارقام بین المللی درهر گروه سنی حدود 10الی 15 درصد

کودکان مبتلا به بیماری های خاص هستند که دراین میان شمارعقب ماندگی های

ذهنی نسبت به نابینایی وناشنوایی بیشتر برآورد می شود.

+ تاریخ | ۸۹/۰۶/۲۵ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

دانش آموزان خوردن صبحانه را جدی بگیرند.

نخوردن صبحانه 15٪از میزان گیرای مغزرا کاهش می دهد.

 

وفایی/ نسل فردا:

عضو هیئت علمی گروه تغذیه ورئیس دانشکده بهداشت وعلوم تغذیه دانشگاه علوم

پزشکی اصفهان گفت: کمبودهر نوع ماده ی غذایی ازانواع ویتامین ها وپروتئین ها

وحتی حجم غذابه ویژه در نوجوانان ومحصلان باعث افت قندخون ودرنتیجه کاهش

انرژی وکاهش شدیددرک مطلب می گردد.

دکترمحمدحسن انتظاری متخصص تغذیه ورژیم های درمانی بابیان اینکه افراد درحال

رشد نسبت به بزرگسالان به تمام مواد مغذی نیازبیشتری دارند افزود: الزاماارزش

غذایی یک نوجوان درحال رشد بایستی بیش ازغذای سایر افرادخانواده باشد چراکه

عدم تغذیه دریک24 ساعت می تواندمنجربه مشکلات جبران ناپذیری برای نوجوان شود

همچنین به عنوان مثال: کمبودفسفر باعث عدم تکامل سلول های مغز، کمبودآهن

باعث افت شدیدحافظه ی کوتاه مدت وکمبودید نیز منجربه کم عقلی می گردد.

بنابراین خانواده ها باید دراین زمینه دقت عمل لازم را بویژه درطول سال تحصیلی برای

فرزندان مبذول نمایند.

وی خاطرنشان کرد: عادات غذایی خوب یابد از6ماهگی باشروع غذاهای کمکی

دربچه ها نهادینه می شود که بسیاری ازاین عادت های نادرست درکودکی زمینه ساز

بیماری های متعدد بزرگسالی می گردد.

این متخصص تغذیه درخصوص شیوه های ارتقاء تغذیه گفت:دراین زمینه باید توجه

داشته باشیم حجم معده ی بچه هاکوچک است بنابراین وعده های غذایی آن هاباید

در5الی 6وعده گنجانده شود ضمن آنکه برای تشدیداشتها بهتراست برنامه ی غذایی

متنوعی داشته باشیم تادرهنگام صرف غذا با دلزدگی وبی میلی فرزندان مواجه

نشویم همچنین نوشیدن یک لیوان تایک استکان آب پرتقال(ترجیحا خانگی) درافزایش

اشتها بسیار موثراست لذاتوصیه می شود برای راغب نمودن بچه هابه خوردن صبحانه

که ازمهمترین وعده های غذاییست نکات یادشده حتماعملی شود ضمن آنکه

بهتراست برای پیشگیری ازاضافه وزن ازخوردن آب پرتقال دروعده ی ناهاروشام صرف

نظرشود.

دکترمحمدحسن انتظاری بهترین برنامه ی غذایی صبحانه ویژه ی دانش آموزان را، تخم

مرغ، پنیر، سبزی، عسل، حلیم وعدسی گرم همراه باانواع نان سبوس دار عنوان

کردو افزود: علاوه براین موارد اگروالدین گرامی طبق یک برنامه ریزی دقیق فرزندان رابه

سروقت خوابیدن عادت دهندآن ها نیز باتوجه به داشتن وقت کافی قطعابه خوردن

صبحانه رغبت نشان می دهند.

وی ضیق وقت ـ عدم تنوع وتناسب موادغذایی ومهمتر ازهمه وجودبرخی عادات غلط

درشیوه ی زندگی رااز عمده ترین علل عدم تمایل دانش آموزان در خوردن صبحانه

ذکرنمود.

رئیس دانشکده بهداشت وعلوم تغذیه ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متذکرشد:

تاثیر کیفیت وکمیت موادغذایی بررشد جسمی وفکری نوجوانان مسئله ای انکارناپذیر

است لذا به عنوان مثال نمی توان باپرخوری دروعده ی غذایی ناهار ارزش ازدست

رفته ی وعده ی صبحانه راجبران کنیم.

 

درپایان با توجه به شروع سال تحصیلی جدید خوب است بدانیم :

 

جابجایی وعده های غذایی در کودکان در حال رشد باعث چاقی و کوتاهی قد می شود .

 

درصورت عدم مشکل نگه داری و توزیع ، مدارس می توانند به جای شیر به توزیع بستنی پاستوریزه

اقدام نمایند چراکه ارزش غذایی یک لیوان بستنی ساده معادل یک لیوان شیر است.

 

بهترین شیر برای کودکان زیر 5 سال شیر پر چرب است.

 

کشک به طور کامل نمی تواند جایگزین شیرشود زیرا قسمت عمده ی پروتین شیر در فرایند تهیه ی

کشک از بین می رود، بنابراین عملا ارزش کلسیم کشک ایده ال اما ارزش پروتیین آن از شیر وماست هم کمتر است.

 

بچه های در حال رشد غیر از شیر روزانه به حد اقل 2 قوطی کبریت گوشت نیاز مبرم دارند که به دلیل عدم استطاعت مالی برخی خانواده ها می توان حبوبات – تخم مرغ و یا انواع مغزها را جایگزین کرد.

 

سبزیجات از مهمترین موادیست که میزان جذب را کند می کند بنابراین مصرف 3 بار سبزی  در روز برای پیشگیری ازاضافه وزن الزامیست.

 

ارزش غذایی برنج از نان کمتر است درحالیکه ارزش چاق کنند گی و اشتها آوری آن از نان بیشتر است.

 

 

هر چه ارزش غذایی بیشتر بالاتر باشد میران چاق کنندگی  و اضافه وزن به مراتب کمتر خواهد بود.

 

سویا در گروه حبوبات بهترین گزینه است در حالیکه هیچگاه نمی تواند جایگزین گوشت شود .

 

در سراسر عمر یک انسان حجم ید مورد نیاز بدن تنها یک قاشق چای خوری و ویتامین B12 به مراتب کمتر از این میزان است این در حالیست که عدم تا مین این موارد می تواند مرگ آ فرین باشد.

 

مصرف سویا در آقایان و زنان یا ئسه بسیار مفید است اما در خانمهای جوان در صورت مصرف بی رویه به دلیل تضاد با هورمونهای زنانه بسیار خطرنا ک و مشکل آفرین است .

 

ونکته ی آخر اینکه تامین  هر چه بیشتر آهن برای زنان یک نیاز اساسی و ما زاد آن برای مردان خطرناک است .

 

 

 


 

+ تاریخ | ۸۹/۰۶/۲۵ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

همه چیز درباره ی نوریت

... وتشعشعات رادیواکتیو زمینه سازابتلا به نوریت

 

وفایی/ نسل فردا:

به دنبال مبحث گذشته، این هفته به سراغ یک متخصص مغزو اعصاب رفتیم تااین بار

بیماری نوریت را جامع تربشناسیم، دکتر محمدرضا نجفی درپاسخ به این که اساسا

نوریت چیست، توضیح داد:

بطورکلی نوروپاتی به ضایعات اعصاب محیطی اطلاق می شود که این ضایعات بنابه

علل گوناگونی بوجود می آید، دراینجا یکی ازاین علل می تواند التهاب وتورم باشد که

ازآن به عنوان نوریت یاد می شود، علائم ونشانه های آن نیز برحسب درگیری نوع

عصب متفاوت بوده وبه سه گروه حسی ـ حرکتی وحسی حرکتی تقسیم می شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال چنانچه درگیری نوریت ما، نوریت حرکتی باشد علامت آن

ضعف حرکتی، بی حسی ودراصطلاح شایع بی قوتی است، به این صورت که در

نوریت حرکتی نیمی از بدن یایک دست یاپا درمقایسه با عضومشابه به خوبی قادربه

حرکت نیست ویااینکه تکلم وبلع مختل می گردد.

 همچنین درنوریت حسی، معمولا بیمار از گزگز یامومور شدن دست وپا شکایت دارد

اما این خواب رفتگی می تواند درسایر نقاط بدن ازجمله: شکم ـ لگن ـ صورت ـ نیمی

اززبان و... احساس شود. این متخصص مغزو اعصاب یادآور شد: بایستی توجه داشت

تنها داشتن یک احساس خواب رفتگی در نقاط یادشده نمی تواند دلیل ابتلا به نوریت

باشد بلکه فاکتورهای دیگری هم برای تعیین بیماری لازم است که این نشانه ها

همزمان با علائم ذکرشده رخ می دهد وبایستی توسط پزشک متخصص مغزو اعصاب

معین گردد.

دکتر محمدرضانجفی درخصوص سایرعلائم نوریت هم این چنین گفت:

سرگیجه ـ عدم تعادل ـ کاهش یاافزایش ضربان قلب ـ نوسانات فشارخون ـ تعریق

بیش ازحد ویا بالعکس ازجمله علائم این بیماری است که البته همانگونه که قبلا

گفته شد نهایتا این پزشک متخصص است که بااستفاده از تکنیک های موجود صحت

نوع بیماری را مشخص می کند، اماقدر مسلم، بیمار بایستی بامشاهده ی نکات

ذکرشده جهت ریشه یابی عارضه ی خود حتمابه پزشک مراجعه نماید، ضمن اینکه

نباید فراموش کرد نوریت می تواند درجریان یک بیماری هم، رخ دهد یعنی به فرض

مثال فرد مبتلا به سرطان است اما به یکی ازانواع نوریت هم مبتلاشده که دراینجا

مهارت پزشک وپیگیری بیمار می تواند به تشخیص به موقع کمک نماید.

وی، کمبود ویتامین های گروهB ـ آلودگی ناشی ازفلزات سنگین ـ تشعشعات

رادیواکتیو وعفونت های مزمن را ازمهمترین وشایع ترین علل ابتلا به نوروپاتی عنوان

کرد وافزود:

مصرف نابجای بعضی از داروهامثل آمفتامین هاـ آنتی بیوتیک هاـ مسکن هاـ داروهای

ضد تشنج و... نیز مستقیما باعث آسیب اعصاب محیطی خصوصا آزردگی عصب باصره

می گردد لذا توصیه ی موکد مابه خوانندگان عزیز، خودداری ازمصرف خودسرانه ی دارو

بالاخص موارد مذکوراست.

دکترنجفی باذکر این مطلب که هیچ خطری بیماران نوریتی را درزمان بارداری

وشیردهی تهدید نمی کند یادآورشد:

باتوجه به اینکه علت این بیماری اکتسابی نیست لذا جنبه ی انتقالی هم ندارد

همچنین این تفکر عامیانه مبنی برآمادگی بیشتراین بیماران برای ابتلا به سکته های

مغزی ویافلج صورت کاملا غلط است.

وی افزود: این بیماری گاه ناگهانی وگاه به صورت مزمن می باشد ومدت زمان وسیرآن

برحسب گسترش وعلت ضایعه متفاوت است.

دکتر محمدرضانجفی متخصص مغزو اعصاب درادامه به یکی ازمهمترین وخطرناکترین

انواع نوریت ها یعنی سندرم گیلن باره نیز اشاره کرد وگفت: این بیماری درحقیقت یک

پلی نوروپاتی قرینه ای وحسی حرکتی است که اندامها راگرفتار می سازد ودر

هرسنی رخ می دهد بدین ترتیب که عارضه به شکل بی حسی اندام های تحتانی

شروع وبه تدریج به اندام های فوقانی سرایت کرده وعضلات تنفس رادرگیر می سازد

این نوع نوریت به قدری مهم است که چنانچه به موقع رسیدگی نشود برای

بیمارخطری جدی محسوب می گردد که  درمان اساسی این بیماری ،

پلاسمافرسیس یاتعویض خون است.

وی درپایان باتوجه به حیاتی بودن درمان سندرم گیلن باره از مسئولین ذی ربط

خواست تاواحدهای تصفیه ی خون رادر بیمارستان ها تقویت نمایند.

 

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۶/۱۴ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

بسیاری از نوریت اپتیکی ها هرگز به ام اس مبتلا نمی شوند.

 

وفایی/ باهمکاری پزشک آنلاین:

عبارت نوریت اپتیک که متشکل از دو کلمه ی (neuro) به معنی عصب و(it is) به

معنی التهاب است، عنوانیست عام برای گروه وسیعی از بیماری ها که درآن ها

التهاب، دستگاه اعصاب بدن را گرفتار می کند، این مجموعه بیماری ممکن است کل

دستگاه اعصاب بدن را درگیر نماید ویا به یک قسمت از دستگاه عصبی بدن محدود

شود. دکترحمیدرضا ضیاعی متخصص وجراح چشم، نوریت اپتیک راشایع ترین نوع

نوریت عنوان می کند ومی گوید: این بیماری نوع خاصی از نوریت است که تنهاعصب

بینایی را گرفتار می سازد، این نوعِ محدود نوریت می تواند به عنوان جزئی ویا اولین

علامت از گرفتاری وسیع دستگاه عصبی موسوم بهMS باشد.

وی بابیان اینکه نوریت اپتیک معمولا درسنین 25الی 50 سالگی ودر خانم ها شیوع

بیشتری دارد ادامه می دهد: اولین علامت این بیماری کاهش دید است که اغلب به

سرعت وطی چندساعت گاهی چندروز رخ می دهد، این کاهش دید  گاه به حدی

شدید است که بیمارفقط توانایی درک نور را دارد ضمن اینکه بیماری، اغلب یک چشم

را درگیر می کند. همچنین به همراه کاهش دیدفرد معمولا در موقع حرکات چشم

احساس درد نموده و رنگ ها را به شکل غبارآلود ورنگ ورو رفته می بیند.

این متخصص وجراح چشم درخصوص علل واقدامات تشخیصی نوریت اپتیک می افزاید:

این بیماری به طوراولیه وناگهانی رخ می دهد وزمینه ی خاصی هم ندارد واولین

راهنمای پزشک در تشخیص، گرفتن شرح حال دقیق از بیمارو ذکر علائم فوق توسط

بیمار است. سایر اقدامات تشخیصی عبارت است از:1-MRI ازمغز که انجام آن به

پزشک کمک می کند تابفهمد نوریت اپتیک منحصرا به چشم محدود می شود ویا

علامت بیماری MS است. 2- بررسی میدان بینایی 3- نمونه برداری از مایع نخاع

وبررسی آن 4- سایر اقدامات تشخیصی برحسب صلاحدید پزشک.

 دکتر حمیدرضا ضیاعی، آرامش روحی بیمار- اعتماد به پزشک معالج وفراهم نمودن

محیطی بدون تنش واسترس درخانواده ومحل کار را، موثرترین گام در تسریع سیر

بهبودبیماری می داند وادامه می دهد: درمان اصلی این بیماری بستری بیمار

دربیمارستان وتزریق وریدی کورتون قوی است، دوره ی این درمان 5روز می باشد

وپس از ترخیص مدتی نیز، باکورتون خوراکی ادامه می یابد، اما ثابت شده که شروع

درمان فقط باکورتون خوراکی نه تنها موثر نیست بلکه سیر بیماری را بدتر می کند، لذا

خودداری بیمار از بستری شدن دربیمارستان و اصراربر درمان خوراکی سرپایی برای

وی مشکل ساز خواهد شد. گفتنی است داروهای نسبتا جدید والبته گرانقیمت به

نام اینترفرون ها از دیگرداروهای موثر در درمان نوریت اپتیک هستند که گاه استفاده از

آن ها لازم می شود.

دکتر حمیدرضا ضیاعی خاطر نشان می کند: این بیماری معمولا بادرمان فوق طی 2

الی6 هفته بهبود یافته و دید بیمار به حدطبیعی یاتقریبا طبیعی بر می گردد، اما ازآنجا

که تعدادی از این بیماران( نه همه ی آن ها) در معرض ابتلا به ام اس هستند، پیگیری

وتحت نظر بودن منظم توسط پزشک مربوطه برایشان ضروریست. بااین همه لازم به

یادآوریست: برخلاف تصورجامعه مبنی بر مساوی بودن هر نوریت اپتیک باابتلا به ام

اس، بسیاری از بیماران نوریت اپتیکی هرگز به ام اس مبتلا نمی شوند. همچنین باید

 توجه داشت درصورت عود مجدد این بیماری احتمال وجود ام اس نیز افزایش می یابد.

وی درپایان می گوید: مبتلایان به نوریت اپتیک هیچگونه منع غذایی وشغلی(کاربا

کامپیوتر ومطالعه)  ندارند مگرانجام کارهای دقیق مانند رانندگی وکار باابزارهای

.خطرناک که خودداری ازادامه ی این فعالیت هابرایشان توصیه می شود

 

 ... ادامه ی این مبحث در شماره ی بعد

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۶/۰۶ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

چندین ساعت گرسنگی بهانه ای برای پرخوری نیست.

وفایی/ نسل فردا:

رعایت یک تغذیه ی سالم واصولی بویژه درماه مبارک رمضان ازهرنظرحائز اهمیت

است، کارشناسان امور تغذیه درهمین رابطه می گویند: موادغذایی افطار وسحر

بایستی به گونه ای تنظیم شود که از طرفی کالری ساعات روزه داری به خوبی تامین

واز سویی منجربه چاقی واضافه وزن نشود.

گیتی بهدادی پور کارشناس تغذیه، این هفته نیز مطالب قابل توجه ایی را ارائه می

دهد، به همین منظور با وی به گفتگو می نشینیم:

ـــ درماه مبارک رمضان توصیه های پزشکی برمبنای رعایت یک رژیم غذایی

مختصروساده هنگام افطار وکمی مفصل تر در زمان سحراست، آیاپس ازساعت ها،

گرسنگی وتشنگی بدن نیازمند جبران انرژی از دست رفته نیست؟

ـ بله، امانباید ازاین مسئله غافل ماند که بدن مابعداز حدود16 ساعت دوری ازغذا

وافت شدید قند، نسبت به جذب موادقندی حریص است وبه محض ورود انواع مواد

خوراکی اعم ازقندهاو نشاسته ها، قند چندبرابر جذب شده و بلافاصله در بدن به

صورت چربی انباشته می شود ونهایتا درپایان ماه مبارک رمضان یک اضافه وزن باور

نکردنی خواهیم داشت بنابراین اینکه بگوییم چندین ساعت گرسنگی می تواند بهانه

ای برای پرخوری باشد یک تفکرغلط است ومطمئنا رعایت یک برنامه ی غذایی ساده

والبته اصولی هنگام سحرو افطار، نمی تواند منجربه اصطحلاک بیش ازحد انرژی

شود. دراین میان گاهی هم مراجعینی رامی بینیم که برای کاهش وزن مثلا به

خوردن یک لیوان شیرو خرما درافطار ویک وعده میوه یاچای در سحراکتفا می کنند،

باید گفت این هم یک روش کاملا اشتباه است این ترفند هرچند به مرور باعث کاهش

وزن شود اماحتما عوارض جانبی مثل: سردرد- سرگیجه- احساس خستگی-

مشکلات عصبی- ریزش مو- پژمردگی پوست- کم خونی و... رابرای فرد به همراه

خواهد داشت، ، کربوهیدراتها- ویتامین ها- پروتئین هاو... هرکدام برای بدن یک

ضرورت لازمندو نمی توان هریک را به طورکلی از رژیم غذایی حذف کرد.باید توجه

داشت، بهترین شروع برای باز کردن روزه نوشیدن یک مایع گرم، ترجیحا آب جوش

همراه با یک عدد خرما یا شیر گرم با عسل است و پس ازیک ساعت غذایی مختصر

میل شود،مناسب ترین زمان نوشیدن آب هم یک ساعت ونیم بعد از افطار تا آخر شب

توصیه می شود.

ـــ دراین ایام باتوجه به ساعات طولانی روز وگرمای هوا چگونه می توانیم علاوه بر

حفظ انرژی، عطش وتشنگی خود راکاهش دهیم؟

ـ ماباید کاری کنیم که جذب موادغذایی دربدنمان کند شود واین اتفاق زمانی رخ می

دهد که در سحر هریک از انواع فیبرها مثل(کاهو- هویج- سبزیجات- سیب- گوجه

فرنگی وانواع کلم ها) ودر پایان سحرهم حتما دوعدد خرماو شش عدد بادام برای

حفظ انرژی مصرف کنیم.

ضمن اینکه دروقت سحر حتی الامکان ازخوردن مایعاتی چون: چای، قهوه، نسکافه

وحتی آب پرهیز کنیم چراکه به دلیل مدر بودن، آب بدن ظرف چند ساعت تخلیه می

شود.بنابر این بهتر است این مایعات در فواصل افطار میل شود.

ـــ به طور کلی 16 ساعت روزه داری چقدربه چربی سوزی بدن کمک می کند؟

ـ بازهم به میزان ونوع فعالیت روزانه ی فرد بستگی دارد، ممکن است فردی پس

ازخوردن سحری فورا بخوابد وتا افطار آنچنان تحرکی نداشته باشد، خب مسلما این

قند درکبد ذخیره می شود و اولویت اول برای سوخت بدن هم اول قنداست وبعد

چربی. درکل قانون مکانیزم سوخت وساز بدن براین است که10 دقیقه اولیه فعالیت

قند وپس ازآن چربی بدن شروع به سوخت می کند بر همین اساس نباید توقع داشت

تنها با روزه داری می توانیم چربیهای ذخیره شده را از بین ببریم.

ونکته ی پایانی اینکه: درزمان روزه داری مصرف انواع ویتامین ها بویژه ویتامینA-EوC

برای حفظ انرژی وسلامت پوست لازم وبسیار مفید است. همچنین ازآنجا که ویتامین

E بهترین فاکتور برای شادابی پوست می باشد، خوب است به نکاتی پیرامون

مفیدترین منبع این ویتامین اشاره کنیم:

روغن زیتون:

ـــ ارزش غذایی روغن زیتون فوق بکر(بودار) نسبت به روغن زیتون بدون بو به مراتب

بیشتر وبهتر است.

ـــ روغن زیتون فوق بکر منبع بسیار عالی ویتامینE است، این ویتامین یکی ازمنابع

مهم برای پیشگیری از اکسیداسیون سلول ها ودر نتیجه پیری وچروکیدگی پوست

است.

ـــ ازآنجا که70٪ روغن زیتون به حرارت مقاوم است لذا استفاده ازاین روغن تنها برای

سرخ کردن آن هم درحرارت بالا منع شده است ومصرف آن درهنگام پخت خورش،برنج

وحتی تخم مرغ بسیار توصیه می شود.

 

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۵/۳۰ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

مصرف ویتامینC میزان جذب آهن را افزایش می دهد.

وفایی/نسل فردا:

رژیم غذایی بیماران کم خون فقرآهن چیست؟این گروه ملزم به رعایت چه نکاتی در

برنامه ی غذایی روزانه ی خودهستند؟و... . دراین شماره به دنبال مبحث مطلب قبل

باحضور گیتی بهدادی پور کارشناس تغذیه به بررسی این موضوعات می پردازیم.

ـــ چگونه می توانیم برای بیمار مبتلا به کم خونی فقرآهن یک برنامه ی تغذیه ای

سالم وموثر در بهبود وضعیت کم خونی وی داشته باشیم؟

بله، درابتدا باید نسبت به این مسئله خوب دقت کنیم وآن اینکه در کمبودآهن های

نسبتا شدید وشدید به طور کامل فقط بامصرف قرص آهن وبنابه تشخیص پزشک

متخصص باانجام اقدامات دارویی دیگر قابل جبران است ومی توان گفت عملا منابع

غذایی آهن در رژیم غذایی محدوداست یعنی میزان جذب آن ها اندک است، دراینجا

لازم است قدری هم به منابع آهن اشاره کنیم، آهن Hen وآهنnon hen.

ببینید آهنHen آهنی است که منبعش از منابع حیوانیست واز قدرت جذب بسیار

بالایی برخوردار است(گوشت قرمز وجگر)، حال برای سالمندی که مبتلا به چربی

خون است، نمی توان به وی مصرف جگرو مرغ را توصیه کنیم چراکه جگرسرشار از

کلسترول می باشد بنابراین یک فرد سالخورده و مبتلا به این امراض بایستی برای

جبران کم خونی فقرآهن خود حتما ازقرص آهن استفاده کند اما مصرف آهنHen برای

افرادجوان بسیار مفیداست.واما non hen که منابع این آهن گیاهیست مانند:اسفناج

– عدس- حبوبات- خشکبار- انواع مغزها و... که البته میزان جذب آن کمتراز آهنHen

است اما می توان با رعایت نکاتی به افزایش جذب آهنnon hen کمک کنیم. بهترین

روش برای بالا بردن میزان جذب مصرف ویتامینC به همراه منابع آهنnon hen  است،

دراین میان نباید ازتوجه به یک نکته ی مهم غافل ماند وآن این که ویتامینC 

 بسیارحساس است، حساس به حرارت- ماندگاری- نور وهوا. به عنوان مثال نمی

توان ازآب لیموی صنعتی انتظار دریافت ویتامینC داشته باشیم به همین دلیل تاکید

می شود ویتامینC حتما ازمنابع تازه دریافت شود، جهت یادآوری باید گفت: میوه

هایی چون لیموترش تازه- گوجه فرنگی تازه- فلفل دلمه ای- انگور و... سرشاراز

ویتامین C هستند به ویژه آنکه به صورت خام مصرف شوند.

ـــ بااین حساب آیا می توان گفت:برای افزایش جذب آهن(قرص آهن) نیزبهتراست از

ویتامینC استفاده شود؟

بله، مصرف یک لیوان آبمیوه ی تازه به همراه قرص آهن ویا مصرف انواع دیگر ویتامینC 

 ها باکمی فاصله درقبل وبعداز آن در افزایش جذب موثراست اما این مسئله به این

معنی نیست که باید حتما برای جذب قرص آهن ویتامینC مصرف کنیم چراکه اصولا

قرص آهن به گونه ای طراحی شده که به خودی خود نیازآهن را تامین می کند اما

رعایت موارد ذکر شده برای کسانی که دچارکم خونی فقرآهن هستند بسیارحائز

اهمیت است.

ــــ بدنیست کمی هم درباره ی موادی که باعث کاهش میزان جذب آهن دربدن می

شوند اشاره کنیم کمااینکه گفته می شود موادی چون: کاکائو- قهوه وچای در افت

آهن خون تاثیرگذار است. لطفا دراین خصوص توضیح دهید.

ببینید اولا باید بدانیم که داروهایی مانند:قرص های کلسیم وروی بافرص آهن تداخل

جذب دارند بنابراین بیماری که برای پوکی استخوان قرص کلسیم مصرف می کند نباید

همزمان داروی خود را باقرص آهن مصرف کند وتوصیه می شود قرص کلسیم یاروی

ویا داروهایی که با آهن تداخل جذب دارند را بافاصله ی زمانی صبح تاشب میل

نمایند.و اماخوردن چای وکاکائو، یکی از عللی که مانع جذب آهن می شود اگزالات

است که باآهن تداخل جذب ایجاد می کند منتها چنانچه همزمان با آهن مصرف شود

منجربه کاهش جذب می شود درغیر اینصورت درفاصله ی طولانی تاثیری بر آهن بدن

ندارد.

ــــ یعنی در ذخیره ی آهن بدن تاثیر مخربی ندارد؟وباعث از دست رفتن ذخیره ی آهن

شود؟

خیر به هیچ وجه این یک باورغلط درمردم است وگرنه همانگونه که گفته شد موادی

چون کاکائو- چای- نسکافه وحتی لبنیات هنگام مصرف همزمان ویا بلافاصله بعداز غذا

منجر به کاهش آهن می شوند واما نکته ی پایانی: افرادی که مبتلا به کم خونی

فقرآهن شدید هستند نباید پس از سه ماه مصرف قرص آهن ازادامه ی آن خودداری

کنند به گمان اینکه عارضه ی آن ها بهبود یافته است چراکه این سه ماه باعث جبران

هموگلوبین خون شده است اما مصرف قرص آهن درسه ماه دیگر منجربه برگشت

ذخائر ازدست رفته ی کبد می شود.

 

 

 

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۵/۲۴ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

کم خونی یک علامت است.

هرکم خونی،کم خونی فقرآهن نیست.

وفایی/ نسل فردا:

پزشکان می گویند، تشخیص کم خونی صرفا یک تشخیص آزمایشگاهی است

وظاهرفرد به تنهایی نمی تواند دال برکم خونی وی باشد.این درحالیست که بسیاری

از افراد مثلا رنگ پریدگی وضعف را نشانه ی کم خونی دانسته وبدون پیگیری

وتشخیص پزشکی اقدام به مصرف خودسرانه ی انواع قرص های آهن نموده براین

باورکه شاید مبتلا به کم خونی شده اند ویا ازابتلا به آن جلوگیری نمایند.

این شماره ازگزارش پزشکی نسل فردا رابه بررسی کم خونی فقرآهن اختصاص می

دهیم. آنچه می خوانید ماحصل گفتگوی مابا دکترمژگان اعلم صمیمی فوق تخصص

خون وسرطان بالغین وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است:

ـــ ظاهرافراد تحت چه شرایطی می تواند نشان دهنده ی کم خونی آنان باشد؟

ببینید، برای آنکه ثابت شود فردی کم خون است بایدحتما آزمایش بدهد، درآزمایش

خون فاکتوری داریم به نام هموگلوبین که می توان به طورخلاصه کم خونی را براساس

میزان هموگلوبین اینگونه تعریف کنیم: به هموگلوبین زیر12 درخانم ها، و زیر14

درآقایان کم خونی اطلاق می شود.حال هرچه هموگلوبین خون ازاین میزان کم

ترباشد درجه ی کم خونی تعیین می گردد پس شدت وضعف آن تنها باآزمایش قابل

تشخیص است و برمبنای یک رنگ پریدگی وبی حالی نمی توان تشخیص قطعی کم

خونی داد چراکه بسیاری ازعوامل مثل اضطراب ـ عوامل ژنتیکی و... می تواند دلیل

این تظاهرات باشد.

ـــ به این ترتیب باید بدانیم که علائم کم خونی چیست؟

بله، درمجموع مواردی مثل:سردرد- سرگیجه- ضعف- بی حالی- تپش قلب – بی

خوابی – کاهش حافظه- کاهش توانایی فرد درانجام کارهای روزانه ازعلائم کلی کم

خونی است اما این موارد مشخصه های یک کم خونی است، پس ازانجام آزمایش

وتشخیص کم خونی بایستی علت آن معلوم گردد توضیح آنکه این کم خونی می تواند

ناشی ازفقرآهن- سرطان های خون- بیماری های رماتیسمی- نارسایی های

کلیوی- زخم معده- سرطان روده وبسیاری از عارضه های دیگرباشد، بنابراین نمی

توان یک کم خونی رامثلا به کم خونی فقرآهن ربط دهیم بایدحتما علت کم خونی

معین شودو بعد برهمان اساس، ابتدا کم خونی وبعد علت آن درمان شود.

ـــ لطفا درخصوص علائم این بیماری ها بیشترتوضیح دهید.

همانطور که ذکرشد علائم کم خونی مشابه یکدیگراست به عنوان مثال ما درکم

خونی فقرآهن علاوه برنشانه های کلی کم خونی مشخصه هایی چون بی

حوصلگی- ضعف عصبی- ریزش مو- قرمزی وسوزش زبان- قاشقی شدن انگشتان

رابه همراه داردو ممکن است این اتفاقات درکم خونی فقرآهن برای بیمار رخ دهد.ویا

درسرطان های خون احتمال اینکه علاوه بر بروزعلائم کلی کم خونی، فرد دچاردرد

استخوان(درد دست وپاوکمر)گردد وجود دارد. به هرجهت باید دقت داشت که هرکم

خونی همراه بامواردی چون:کاهش وزن- کاهش اشتها- دردشکم- یبوست همراه

باخونریزی وخونریزی از هرنقطه ای ازبدن نیازمند پیگیری جدی است لذا می بینیم که

کم خونی یک علامت است وحتما باید علت ریشه یابی شود. دراینجا بدنیست به یک

نکته ی مهم اشاره شود: اصولا مانباید درآقایان وزنان یائسه کم خونی فقرآهن داشته

باشیم اما چنانچه کم خونی فقرآهن این گروه محرز شود لازم است حتما دستگاه

گوارشی وسیستم ادراری تناسلی این افراد را ازنظر منشاء دفع خون مورد بررسی

قراردهیم چراکه یکی ازعلل مهم کم خونی فقرآهن درمردان وزنان یائسه سرطان

روده ی بزرگ است.

ـــ آیا دفع خون به شکلی نیست که فرد شخصا متوجه این مساله شود وقبل ازمبتلا

شدن به بیماری مزمنی موضوع راپیگیری کند؟

خیرـ به این صورت نیست، خونریزی بسیارمخفی است مثلا درحد 1 الی5 سی سی

در روز ودفع شدن آن هم به حالت خونی که درمدفوع دیده شود نمی باشدوتنها

باتست مدفوع آن هم در6 مرحله ی مداوم نوع بیماری فرد مثلا: زخم معده ی وی

قابل تشخیص است.

ـــ مطمئنا دراین زمینه مباحث متعددی وجود دارد اما باتوجه به ضیق وقت وادامه ی

این مبحث درشماره های آتی لطفا به نکات کلی پیرامون پیشگیری ودرمان این

بیماری اشاره بفرمایید.

بله، اتفاقا نکته ی بسیارمهم مساله ی درمان هاو پیشگیری های خودسرانه ی کم

خونی فقرآهن است وخب البته پرداختن به آن نیازمند زمان بیشتری است اما آنچه

مسلم است این روزها، استفاده از ترکیب های آهن درانواع ایرانی وخارجی بویژه

درخانم ها بسیار متداول شده، باید گفت علی رغم تفکرعامیانه قرص های فروس

سولفات ایرانی خودمان تاثیر بهتروبیشتری نسبت به نوع خارجی خود دارند. نکته ی

دیگرآنکه اکثر مراجعین علاقمند به تزریق آمپول های آهن وحتی خون هستند، بیماران

عزیز توجه داشته باشندآهن تزریقی دارای عوارضی چون:درد مفاصل- تغییررنگ پوست

وازدیاد حساسیت وعارضه ی خطرناک تر شوک وایست قلبی است که البته زدن خون

نیز بدون عارضه نیست. تزریق آهن حتی بایک عدد هم می تواند منجربه مرگ گردد.

نکته ی پایانی:

1ـ درصورت عدم تحمل قرص آهن به صورت ناشتا، بهتراست همراه باغذا میل شود

تااینکه از آمپول تزریقی آن استفاده شود البته 2ساعت قبل وبعداز آن نباید انواع

لبنیات وچای مصرف شود.

2ـ بنابه تشخیص پزشک فقرآهن بارعایت رژیم غذایی خاص که تحت نظر متخصص

تغذیه اعمال می شود قابل جبران است.

3ـ علاوه برکم خونی فقرآهن یک کم خونی می تواند علامت بسیاری ازبیماری ها

باشد بنابراین خودسرانه قرص آهن مصرف نکنیم.

+ تاریخ | ۸۹/۰۵/۱۵ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

اصفهان رتبه ی اول پوشش اپراتور همراه اول

98 درصد مردم اصفهان دارای تلفن همراه اول هستند.

وفایی/نسل فردا:

مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان درسمیناریک روزه ی بررسی اثرات امواج

الکترومغناطیسی سایت هایBTS وگوشی تلفن همراه اول بااعلام این

خبرگفت:استان اصفهان ازنظر ضریب نفوذی تلفن همراه دارای رتبه ی 1وازنظر

حجمی باسه میلیون یکصدوسی هزار خط موبایل وحدود1600 سایت تلفن همراه

وهمراه روستایی حائز رتبه ی دوم کشوری بعدازتهران است.

مهندس سیدفاضل زمانی رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات استان

اصفهان بااذعان به اینکه روند روبه رشداین آماروارقام نشان دهنده ی استقبال کم

نظیر مردم استان اصفهان ازتکنولوژی ارتباطات سیارنسبت به سایرشهرهای

کشوراست، تصریح نمود:وجود 50میلیون خط موبایل دربخش همراه اول وایرنسل

واپراتورهای دیگرهمچنین حدود4 میلیارد موبایل درسطح جهان حاکی از امنیت حتمی

واطمینان خاطرقطعی نسبت به این سیستم ارتباطی درمیان مردم است بنابراین

چالش هایی که بعضا ازسوی برخی متخصصین درخصوص خطرات ناشی ازامواج

الکترومغناطیس سایت های BTS وگوشی تلفن همراه ایجاد می شود بی مورد بوده

وتنها بایدتوصیه های ایمنی این سرویس موردتوجه قرار گیرد.

مدیرکل دفترتحقیقات ومطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیارایران نیزدرادامه ی این

نشست ضمن ارائه ی سخنانی گفت:آنتن های BTS به هیچ وجه مضرنبوده وهیچ

گونه خطری ازنظر امواج الکترومغناطیسی مردم راتهدید نمی کند.

دکترسید حسن سیدموسوی باتاکید براینکه درخصوص سایت ها جای هیچگونه

نگرانی وجود نداردتصریح نمود: اماباید درمورد گوشی هاو نحوه ی استفاده ازآن ها

نکات خاصی رعایت شود، بعنوان مثال استفاده ازهنزفری بهترین وضعیت استفاده

ازگوشی هاست همچنین هنگام خرید گوشی باید به نرخ جذب ویژ ی دستگاه نیز

توجه شود.

وی افزود: نرخ جذب ویژه ی گوشی یک پارامتر تخصصی الکترومغناطیسی برای میدان

الکتریکی است که استاندارد آن 2وات درکیلوگرم در6دقیقه است، حال هرچه عدداز

این مقدار کمترباشد گوشی ازایمنی بالاتری برخوردار است.

+ تاریخ | ۸۹/۰۵/۱۵ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

افزایش موارد ایمنی اثرات امواج الکترومغناطیس، تابع کیفیت گوشی همراه و...

 

وفایی/ نسل فردا:

مدیرکل تحقیقات ومطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیار ایران درگفتگو باخبرنگار ما

گفت: امواج ناشی از گوشی های همراه وسایت های BTS که درزمره ی امواج

فرکانس های رادیویی RF قرار دارند اثر تخریبی برروی بافت های زنده ندارند وتنها

باعث افزایش دمای ناحیه ای ازبدن می شوند که درمعرض تابش قرار گرفته است.

وی افزود: نتایج اندازه گیری ازسطح انرژی الکترومغناطیسی ناشی از سایت های

BTSتنها 1.4درصد امواج ناشی از فرستنده های رادیویی AM و28 درصد امواج ناشی

ازفرستنده های رادیویی FM می باشد لذا باتوجه به اثبات بی خطر بودن فرستنده

های رادیویی باقدمت 100 ساله ی این فرستنده ها ،بی خطر بودن تابش ناشی از

سایت هایBTS  نیز کاملا محرز می باشد.

دکترسید حسن سیدموسوی درادامه باتاکید براین مساله که مردم نباید ازاین بابت

دغدغه ی خاطری داشته باشند تصریح نمود: تنها مسئله ای که کمی متفاوت است

وباید توصیه های ایمنی هنگام انتخاب رعایت شود، کیفیت گوشی است به این دلیل

که یکی ازپارامترهای خاص که SAR(نرخ جذب ویژه ی گوشی) نام دارد طبق

استاندارد کمیت SAR متوسط اندازه گیری شده، برروی 10گرم بافت بدن نباید از

2w/kg/6minute  بیشترباشد.(نرخ جذب ویژه(SAR)) کمیتی است که مقدار انرژی

جذب شده دربافت بدن را مشخص می کند.)

وی به برخی از محدودیت های ایمنی افراد درمعرض امواج رادیویی اشاره کردو گفت:

افرادی که دربدن آن ها قطعات کاشتنی مانند تنظیم کننده ی ضربان قلب نصب شده

دراستفاده از تلفن همراه وحضور درمیادین امواج فرکانس رادیویی دارای محدودیت می

باشند که این موارد اغلب کیفیت زندگی راتحت تاثیر قرار می دهد تا سلامت

جسمانی. همچنین استفاده گسترده از تلفن همراه دربیمارستانها می تواند منجربه

ایجاد تداخل در دستگاههای حیاتی وتجهیزات بیمارستانی گردد ویا بدلیل ایجاد تداخل

امواج الکترومغناطیسی درسیستم های ناوبری وهدایت هواپیما بایستی ازاستفاده

تلفن همراه در داخل هواپیما خودداری شود.

دکترسید حسن سید موسوی مدیرکل دفتر تحقیقات ومطالعات راهبردی شرکت

ارتباطات سیارایران رعایت نکاتی را درکاهش پرتوگیری ازتشعشعات تلفن همراه

الزامی دانست، وی اظهار داشت:

 ـ بهتراست کودکان زیر12 سال ازتلفن همراه استفاده نکنند وبزرگسالان نیز

مکالماتی کوتاه داشته باشند.

ـ نوجوانان حتی الامکان به جای برقراری تماس تلفنی ارسال پیام کوتاه داشته باشند.

ـ سعی شود هنگام کاهش قدرت سیگنال ازبکارگیری تلفن خودداری گردد که این

حالت اکثرا درنواحی دور افتاده روی می دهد.

ـ تلفن همراه حتی المقدور دورتر از سرنگه داشته شود یاآنکه ازهندس فری

استاندارد استفاده شود.

ـ بهتراست ازتماس باآنتن گوشی تلفن همراه درحالیکه تلفن روشن است پرهیز

گردد.

ـ تلفن همراه باید به دوراز نواحی حساس بدن مانند چشم ها ـ اعضاتناسلی ـ سینه

واعضا داخلی نگه داری شود.

ـ درزمان حاملگی حتی الامکان استفاده ازتلفن همراه محدود گردد.

ـ گوشی درحال شارژ نباید به گوش نزدیک شود همچنین تلفن همراه درحال شارژ

بایستی ازمجاورت محل خواب دور نگه داشته شود.

وی درپایان دقت دراستاندارد بودنSAR  گوشی های همراه رایادآور شد وگفت: اکثر

مردم هنگام خرید یک گوشی به عواملی چون برند سیستم عامل، قیمت، امکانات،

زیبایی و... آن توجه دارند درحالیکه مهم ترین پارامتری که معیار بی ضرربودن تابش

مضر آن است به دست فراموشی سپرده می شود لذا عزیزان هنگام انتخاب باید

میزان SAR مستندشده دستگاه رااز فروشنده درخواست نمایند وآگاه باشند که

میزانSAR گوشی حتما باید کمتراز 2w/kg/6minute بوده ویاآنکه میزانSAR  

مرغوبترین گوشی های همراه درحدود ده درصد حدآستانه استاندارد یعنی

O.2w/kg/6minute یاکمتر ازآن است.

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۵/۱۵ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

کاهش وزن موثرترین شیوه ی مبارزه با افزایش LDLخون

وفایی(باهمکاری پزشک آنلاین):

درباره یHDL وLDL (کلسترول خوب وکلسترول بدخون) چقدر آگاهی داریم؟

این هفته بدون توضیح هیچ مقدمه ای باحضور دکتریلدا کیانی متخصص قلب وعروق

پیرامون این مبحث به گفتگو می نشینیم:

ـــ ابتداْ دریک نگاه کلی کلسترول راتوضیح دهید.

کلسترول نوعی چربیست که درغشای سلول هااز آن استفاده می شود وکاربردهای

متعددی درنقاط مختلف بدن دارد، مهم ترین آن وظیفه ی حفاظت ازسلول هاست که

این مسئله درتمام جانداران صدق می کند.

ـــ‌ کلسترول خوب وبد خون چیست؟

بله، چیزی که مادرعوام باآن سروکار داریم تحت عنوان کلسترول خوب وبد است،

توضیح آنکه: اضافه کلسترولی که دربدن تولید می شود درجدار عروق به صورت بیش

ازمقدار عادی رسوب کرده وبه مرور زمان منجربه گرفتگی وتصلب شرایین می شود.

ـــ لطفا دراین باره بیشتر توضیح دهید.

ببینید، دربدن به طور طبیعی مقداری کلسترول تولید می شود مقداری هم ازطریق

رژیم غذایی تامین می گردد حال اگراین میزان بیش ازحد موردنیاز باشد باعث رسوب

اضافه ی کلسترول موجود دربدن درجداره ی عروق می گردد.مهم ترین عروق

خطرساز عروق قلبی هستند هرچند این مسئله می تواند درهمه جای بدن رخ دهد،

مثلا عروق مغزی ـ کلیه و... . لازم به توضیح است: وجود کلسترول برای رفت وآمد

مواد به داخل سلول وحفاظت ازآن ضروریست امابه مقدار کافی.مسلما دربدن هرچه

LDL خون بیشترباشد نصلب شرایین هم افزایش می یابدکه این موضوع باHDL خون

یک حالت تعادلی داردیعنی هرچقدر کلسترول خوب خون بیشتر شود، کلسترول

بدکاهش می یابدبنابراین می بینیم کهHDL دربرابر تصلب شرایین نقش محافظتی

داشته وLDL زمینه سازبیماری های قلبی عروقی است.

ـــ برای افزایش HDL خون چه بایدکرد؟

دروهله ی تنظیم رژیم غذایی مناسب، افزایش مصرف سبزیجات ومیوه های تازه

همچنین پرهیز از مصرف شیرینی جات شامل:قند ـ پولکی ـ نبات ـ شکلات ـ شیرینی

و.... وکلیه ی محصولات چرب برگرفته از چربی حیوانات(کره ـ خامه وروغن های

جامد). بااین حال درصورت نیاز وتمایل مصرف چربی، روغن های مایع گیاهی بهترین

جایگزینی است که توصیه می شود، البته باید درنظر داشت بهترین نوع چربی، کلا

عدم استفاده ازچربی هاست، که این نیز امریست غیرممکن چراکه اکثرا حاضر به

انجام آن نیستند.

ـــ آیابرای بالابردن سطح HDLخون خوردن موادغذایی خاصی توصیه می شود واصلا،

آیا چنین چیزی ممکن است؟

خیر، کلسترول خوب خون همانطور که اشاره شد، فقط وفقط باپرهیز غذایی ـ ورزش

وکاهش وزن ممکن است ومواردی که در عوام شایع می باشد هیچ پایه واساس

علمی ندارد.

ـــ ازچه سنی باید مراقب افزایش یاکاهش کلسترول خون باشیم؟

ببینید، مادو دسته افزایش کلسترول داریم: افزایش کلسترول فامیلی که کلسترول

های فوق العاده بالایی دارند وخب مشخص است، افراد دارای چنین سوابقی

بایستی ازهمان بچگی تحت کنترل چربی قرارگیرند. اما درجمعیت های عادی به

جزافراد خاصی که ذکرشد، هنگامی که شخص به سن بلوغ رسید بایدیکبار مورد

آزمایش قرار گیرند چنانچه جواب رضایت بخش بود ازآن زمان به بعد هرسه الی پنج

سال یکبار چکاپ چربی کافی است، اما اگرموردی پیدا شد، بسته به میزان آن ب

ایستی درمان شروع شود ومجددا آزمایشات انجام گیرد.

ـــ دراین میان داروهای گیاهی چقدر دربهبود وضعیت کلسترول خون موثرند؟

به هرحال نمی توان تاثیر گروهی ازدارو های گیاهی را برکاهشLDL (کلسترول

بدخون) انکار کرد، امادراین مورد هیچ کدام به اندازه ی داروهای شیمیایی تاثیرگذار

نمی باشند.

ـــ آیا فاقد چربی بودن خون می تواند مسئله ای خطرساز باشد؟

خیر، گروهی ازافراد به طور ژنتیکی باکاهش شدید چربی مواجه اند، این دسته باید

مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند، اما عده ای به صورت عادی دارای چربی بسیار

پایین هستند که این مسئله را می توان یک لطف بزرگ الهی دانست که شامل حال

این گروه شده است وجای هیچ گونه نگرانی نداشته ومشکل خاصی هم ندارند.

و اما نکته ی پایانی: یادمان باشد ریشه واساس درمان بسیاری از امراض ازجمله

کلسترول بالا ونهایتا بیماری های قلبی عروقی، اقدامات پیشگیرانه با تغییر شیوه ی

زندگی ـ ورزش ـ تحرک ـ عدم مصرف دخانیات و کاهش وزن است. همچنین خوب

است بدانیم درحال حاضر ایران وخاورمیانه ازنظر اپیدومولوژیک درمرحله ی انفجار

بیماری های قلبی عروقی قرار دارد، دراثر بی مبالانی سن ابتلا به بیماری های قلبی

عروقی به شدت کاهش یافته واین درحالیست که بسیاری ازکشورها حدود 50 سال

قبل مرحله ی اپیدومولوژیک را پشت سرگذاشته اند... بنابراین ضروریست درجهت

فرهنگ سازی مبانی سلامت تلاشی همه گیرو پیگیر داشته باشیم شاید نوادگان ما

بتوانند در50 سال آینده حاصل تلاش های امروز مارا نظاره گرباشند.

 

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۵/۰۳ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

اجرای طرح نوبت سوم واکسناسیون هپاتیت ب ازامروز به مدت دوهفته

وفایی:

مدیر گروه بیماری های معاونت درمان بهداشت استان با اعلام این خبرگفت: کلیه ی

متولدین 1371 که دونوبت قبلی واکسن هپاتیت ب رادریافت کرده اند از امروز به مدت

دوهفته قادر به دریافت نوبت سوم این واکسن خواهند بود.

 وی افزود:مشمولین این طرح می توانند جهت دریافت نوبت تکمیلی واکسناسیون

هپاتیت ب بادر دست داشتن کارت واکسن نوبت های قبل به کلیه ی پایگاه های

مراکزبهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سطح استان مراجعه

نمایند.

دکتررضا فدایی بابیان اینکه این طرح درسال های گذشته اجرای نوددرصدی داشته

است، خاطرنشان کرد: طی سه سال اخیر متولدین70و69- 1368 این واکسن را

دریافت نمودند، همچنین به متولدین 1372به بعدنیز دربدو تولدواکسن هپاتیت ب تزریق

می گردد که دراین میان تنها خلاما هفتادو یکی ها بودندکه آن هم درحال حاضر

دردست اجراست وپیش بینی می شود بیش از نوددرصد مشمولین تحت پوشش قرار

گیرند.

وی بااشاره به اینکه واکسناسیون هپاتیت ب موثرترین راه برای پیشگیری از این

بیماری است یادآور شد:ایمن شدن درمقابل هپاتیت ب نیازمند تزریق هرسه نوبت

واکسن است وناقص گذاشتن نوبت سوم منجربه عدم حصول نتیجه خواهدشد.

+ تاریخ | ۸۹/۰۵/۰۲ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

وفایی:

هرچند به نیمه های پایانی تابستان نزدیک می شویم امااستفاده از انواع سیستم

های خنک کننده همچنان ادامه دارد ،دراین میان شاید کمتر کسی به روش های

اصولی نصب وراه اندازی وحتی حفاظت ازاین وسایل پس از اتمام فصل گرما توجه

نماید.  

مهندس حشمت الله مرادپورکارشناس ارشد بهداشت محیط مرکز بهداشت استان

دراین خصوص توضیحات قابل توجه ای را ارائه می دهد وی می گوید:

باتوجه به اینکه کولرهای آبی معمولادرفضای باز پشت بام قرار دارند عمدتا درمعرض

گردوخاک وذرات معلق درهوا هستند ،ورود این ذرات به داخل کولر وتجمع آن ها برروی

پوشال ها ،انواع عوامل بیماریزای باکتریایی وقارچی را به داخل محیط خانه میسر می

سازد‌ ،توصیه ی موکد می شود که سالیانه یکبار پوشال های کولر تعویض شده ویا

درصورت سالم بودن بافت‌ ،پوشال برای استفاده ی مجدد به بهترین وجه شسته

وضدعفونی گردد.

وی بااشاره به خطرات ناشی ازدستکاری سیستم های خنک کننده توسط افراد

غیرمتخصص وناآگاه خاطر نشان می کند: برق گرفتگی شایع ترین خطریست که

هنگام راه اندازی کولرهای آبی افراد راتهدید می کند، یادمان باشد ،کولرها کاملا

مرطوب اند‌ ،بدنه ی کولر فلزی وسیم پیچی آن مبهم است بنابراین ،بایستی تعمیر

آنها رابدست متخصصان وسرویسکاران مجاز بسپاریم وهرگز برای تعمیر چنین

وسایلی به تنهایی اقدام نکنیم.

مهندس حشمت الله مرادپور درخصوص نحوه ی صحیح تمیزکاری پوشال های کولر نیز

ادامه می دهد: برای ضدعفونی کف ،تجهیزات وپوشال های کولر می توان ازمحلول 10

درصد کلراستفاده نمود بدین ترتیب که: محلول را درکف کولر ریخته، پمپ آب راروشن

می کنیم تاپوشال ها بامحلول کلروآب خیس خورده شوند، سپس پمپ راخاموش

نموده وآب کولر راتخلیه می کنیم(این عمل بایستی دومرتبه تکرار شود). توجه داشته

باشیم: همیشه قبل ازاستارت کولر، باید پمپ آب به مدت 15دقیقه روشن بماند

تاپوشال ها کاملا مرطوب شود ،این اقدام ،درمصرف کمترانرژی ودوام موتور کولر بسیار

موثر است.

یک متخصص خدمات فنی وسایل گازسوز وکولرهای آبی نیز درهمین رابطه می گوید:

کانال کشی کولرهای آبی بایستی حتی الامکان ازکوتاهترین مسیرممکن انجام شود،

همچنین بهتراست برای جلوگیری ازتابش مستقیم آفتاب ودرنتیجه اتلاف سرما،

برروی کولر سایبانی نصب شود ،جهت  بازدهی بهترکولر باید  همیشه یک راه خروج

هوا داشته باشیم.

علیرضا غفوری سرویسکار مجازوسایل گازسوز وکولرهای آبی به ضرورت رعایت اصول

اولیه نگهداری کولرها درپایان فصل تابستان اشاره کرده وخاطرنشان می کند: برای

دوام عمرکولرها ضروریست هنگام عدم استفاده ی طولانی مدت(در فصول سردسال)

درابتدا جریان برق کولر قطع گردد سپس آب تخلیه ،یاطاقانها روغن کاری، تسمه ی

کولر از روی موتورباز شده وپوشالها از دربهای کولرجدا گرددودر پایان جهت جلوگیری از

نفوذ سرما به محیط خانه و پوسیدگی ، بدنه ی کولر راباروکش های برزنتی مخصوص

بپوشانیم.

وی درپایان یادآور می شود: اگرچه هزینه ی نصب وتعمیر وسایل گازسوز وسرماساز

گران به نظر می رسداما نباید بااقدامات خودسرانه جان خودودیگران را به خطر

بیندازیم.

+ تاریخ | ۸۹/۰۴/۲۷ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

آب درمانی خوب یا بد؟

وفایی:

حتما تاکنون درمورد آب درمانی مطالبی خوانده یاشنیده اید ،پدر این طب سباستین

نیپ یک کشیش باواریایی است که درقرن نوزدهم از این روش برای درمان بیماران

استفاده می کرده است.در دنیای امروزهمچون سایر طب های سنتی به رغم اختلاف

نظرات موجود برسر رد یاقبول این نوع درمان ها ،   این روش باز هم بعنوان بخشی از

طب مکمل برای درمان بسیاری از بیماری ها توصیه می گردد. آشنایی بیشتربا آب

درمانی موضوع گفتگوی پزشکی این هفته ی نسل فردا است که باحضور

دکترمحمدرضا امامی به آن می پردازیم:

ـــ اغلب در نظرعوام از واژه ی آب درمانی مفهوم بهبود بیماری با نوشیدن آب استنباط

می شود، ابتدا در این موردتوضیح دهید:

البته این استدلال دربرخی موارد با نوع کاربرد این روش مطابقت دارد اما نمی توان به

آن یک تعمیم کلی داد. در یک تعریف کلی آب درمانی یا هیدروتراپی استفاده از آب چه

در داخل وچه خارج از بدن جهت تامین سلامتی است.انواع ورزش در آب - استفاده از

سونا - چشمه های آب معدنی- حمام بخار- بکارگیری انواع کمپرس سرد وگرم و...

ازانواع هیدروتراپی است،که هر کدام به نوبه ی خود در درمان وبهبود وضعیت جسمی

وروحی فرد موثراست.

ـــ هیدروتراپی چه میزان باروش های درمانی نوین سنخیت دارد ودر حال حاضروضعیت

این طب دردنیا چگونه است:

به هرجهت طب های سنتی بخشی از درمان های مکمل به شمار می روند واین یک

مساله انکارناپذیر است کمااینکه دربسیاری از نقاط آسیا- اروپاو آمریکای شمالی

هیدروتراپی جزمراقبت های بهداشتی طب مکمل به شمار می رود ،تحقیقات انجام

شده برروی درمان فشارخون وآرتریت روماتوئید و یا بیماری های دیگری چون میگرن-

احتقان بینی- عفونت گوش- بیماری های پوستی- اسپاسم های عضلانی وغیره نیز

گواه این موضوع است. همچنین دریک مطالعه دانشگاه سیدنی استرالیا مشخص

شده که آب درمانی گروهی از بیماران مبتلا به استئوآرتروز لگن خاصره وزانو باعث

بهبودی قابل توجه وحتی پایداری درمان شده است به عبارت دیگر دریک پاسخ کلی

می توان گفت: باتوجه به نتایج وآثار مفید بدست آمده درمیان بیماران متعدد ،اما

بازهم درسراسر دنیا بر سراین موضوع بحث های فراوانی ازنظر علمی در خصوص

مقبولیت این روش درمانی وجود دارد.

بنابراین نمی توان انتظار داشت تمامی امراض مطلقا باانواع طب سنتی قابل درمان

باشند.

ـــ آیا آب درمانی را می توان بدون نظارت ومشورت باپزشک انجام داد آیا این مساله

می تواند خطرآفرین باشد:

خیر به هیچ وجه ،اولا هیدروتراپی بایستی توسط افراد متخصص این رشته انجام شود

وثانیا تشخیص و میزان استفاده ازآن،برحسب نوع و درجه ی بیماری   به عهده ی

پزشک معالج است.در همین رابطه به برخی از خطرات ناشی از هیدروتراپی

خودسرانه اشاره می کنم:

ـ حرارت بالا می تواند درافراد باپوست حساس ایجاد تاول های پوستی نماید.

ـ ایجاد عارضه وخطر درنتیجه ی قرارگرفتن درمعرض گرما وسرما برای برخی بیماران

قلبی- ریوی ویا مبتلایان به اختلالات گردش خون- بیماری رینود(نوعی بیماری

روماتیسمی) .

ـ احتمال بروزخطر برای افراد دیابتی- مبتلایان به ام اس- فشارخون بالاو پایین- زنان

حامله وغیره دراستفاده از سونا،که یکی ازانواع آب درمانی است. همچنین افرادی که

وسایلی چون پیس میکر یا پمپ دربدنشان تعبیه شده ،ممکن است بابرخی از انواع

آب درمانی دچار مشکل شوند.

لذا می بینیم که نباید به مقوله ی آب درمانی نیز نگاهی سطحی داشته باشیم .

ـــ نظر شما دررابطه بااستفاده ازچشمه های آب گرم چیست.

آب های معدنی نیز جزئی از هیدروتراپی محسوب می شوندولی همانطور که گفته

شد ازآنجا که بیماران خاصی می توانند از آن استفاده کنند ،بایستی حتما باکسب

نظر پزشک انجام شود چراکه ممکن است نوعی ازآب درمانی برای فردی مفید وبرای

دیگری مضر باشد.

گفتنی است در شماره های بعدبه مبحث کاهش وزن با هیدروتراپی خواهیم پرداخت.

                         

                                                                                        

+ تاریخ | ۸۹/۰۴/۲۶ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

به هر قیمتی لاغر نشویم ....

وفایی :

توجه به حفظ تناسب اندام وپرهیزاز اضافه وزن از هر نظر حائزاهمیت است. گاه احساس ناخوشایند

حاصل ازداشتن یک استیل بدنی بد فرم می تواند تمام ابعادزندگی فرد را تحت الشعاع قرار دهد، اما این

بدین معنا نیست که باید برای خلاصی از معضلی به نام چاقی خود ودیگران را به آب وآتش زده وبخواهیم

ره صد ساله را یک شبه طی کنیم.... هرچند اینروزها تب وتاب این مساله درمیان اقشار جامعه آنقدر داغ

است که گوشها در این زمینه اشتیاقی به شنیدن برخی حقایق را ندارند،اما وظیفه ی خود می دانیم با

تهیه ی گزارشاتی هرچند کوتاه ، برخی نکات را آنگونه که شایسته است متذکر شویم،با ما همراه

باشیدبایک گفتگوی پزشکی دیگر،پیرامون درمان چاقی با کپسولهای لاغری اورلیستات.

میهمان این هفته ،دکترغلامرضا کفیلی متخصص بیماریهای داخلی.

درابتدا از ایشان می خواهیم ضمن معرفی این دارو،برایمان بگویند آیا اصلا دارویی که بتواند بدون نیازبه

اقدامات جانبی وزن را کاهش دهد وجود دارد یا خیر:

ــــ مسلما اضافه وزنی که طی چندین سال بوجود آمده بایستی به تدریج وهمراه باتکنیکهای اصولی

درمان مثل :ورزش ورژیم های غذایی صحیح برطرف شود البته استفاده ازبرخی مواد داروی شیمیایی

وگیاهی تایید شده نیزکمک کننده است که باید با نظر پزشک انجام شود.به هرحال کپسولهای

اورلیستات نیز که اخیرا مصرف آن شایع شده از این قاعده مستثنی نیست.این دارو از نظرطبقه بندی

فارماکولوژیک یک مهار کننده ی آنزیم لیپاز است که باعث شکسته شدن چربیها در درون روده می

شود،درکل اورلیستات مانع از جذب 40درصد چربی موجود در مواد غذایی می شود که این مقدار از طریق

روده دفع می گردد ویک مدفوع چرب حاصل می شود، اما نمی توان گفت به تنهایی منجر به کاهش وزن

شده یا اینکه یک مکانیزم چربی سوزی دارد،چراکه اورلیستات مانع از جذب چربی غذایی است که در آن

لحظه خورده می شود،تفکری که این دارو میتواند سایر چربیهای اضافی انباشته شده دربدن راذوب نماید

باوری غلط است که متاسفانه برخی پرسنل داروخانه ها آن را ابداع کرده اند ودر واقع اصطلاح چربی

سوزی این داروکاملا غلط وگول زننده است وهیچ سنخیتی با ساختار شیمیایی آن ندارد.

آیامصرف این داروهمراه بارژیم لاغری می تواند درتسریع آن موثر باشد:

ـــ ببینید،دررژیم لاغری،غذا فاقد چربی است ویا چربی غذافوق العاده کم است دراینجا دیگر نیازی به

مصرف این دارو نیست ودرحقیقت اثری هم نداردچراکه باتوجه به توضیحات قبلی این داروتاثیری دراز بین

بردن چربیهای ذخیره شده ندارد،منتهی توصیه بنده این است کسانیکه مایل به استفاده از این دارو

هستند در مواردی که به هر دلیل(مسافرت و میهمانی)مجبور به صرف غذای پرچرب می باشند10 دقیقه

الی یک ربع قبل از غذا ویا بلافاصله پس از آن یک عدد کپسول اورلیستات رامیل نمایند تا مانع از جذب

چربی آن ماده خوراکی شود،البته باید حتی الامکان ازتکرار مصرف روزانه این دارو پرهیز شود.

آیااورلیستات می تواند دردرمان کبد چرب نیز موثرباشد:

ــــ خیر،هرچند درکشور ماشایع ترین علت کبد چرب ،چاقی است اما این داروتاثیری درخروج کبد ازحالت

چربی ندارد.

آیامی توان به طورهمزمان این دارو را باداروهای دیگر مصرف کرد:

ـــ این داروباسایر داروها تداخل خاصی ندارد منتهی دارای یک سری عوارض جانبی است:( سردرد-

اضطراب- سرگیجه – ضعف- ایجاد بثورات جلدی- کهیر- تاول وزخم های پوستی- تهوع – اختلالات

قاعدگی- دردهای عضلانی وگاه باعث یبوست نیز می شود.ضمن اینکه این دارو در موارد بیماریهای سوء

جذب وانسدادصفراوی مطلقا نباید مصرف شود.

آیا این عوارض ماندگارهستند:

ـــ خیر،با قطع داروهمه چیز به حالت عادی برمی گردداما باید توجه داشت مصرف این داروبرای مدت زمان

طولانی ومتعدد روزانه منجر به عوارض خطرناکی می گردد.

لطفا در این رابطه بیشترتوضیح دهید:

ــــ بله –بایستی دقت شوددر خلال درمان با این داروحتما سطح چربیهای خون اندازه گیری شود.همانطور

که می دانید در بدن دونوع کلسترول وجود دارد1-کلسترول خوب خون(HDL) وکلسترول بد(LDL)،حال اگر

بدون توجه به این مساله اورلیستات  خودسرانه مصرف شود علاوه برکاهش کلسترول بد خون ،HDLنیزکه

مانع ازرسوب چربی در درون رگهای قلب می شود کاهش یافته وفرایند رسوب در رگهای قلب تسریع می

یابد در نتیجه باعث بروز بیماریهای قلبی می گردد همچنین مصرف بی رویه این کپسول سبب دفع

چربیهای مورد نیاز بدن می شودودر نتیجه ویتامین های مفید محلول در چربی مثل ویتامین A-E-DوK از

بین رفته وعوارض خاصی را ایجاد می کند.

برای جبران این ویتامین ها چه باید کرد:

ــــ بایستی از انواع تزریقی آنها استفاده شود چنانکه ویتامین ک در اصل به صورت تزریقی است.دقت

کنید،درصورتیکه ویتامین های بدن کاهش یابدبدن مستعد  خونریزی در نقاط مختلف می شود که اکثرا زیر

پوستی است اما می تواند داخل احشاء نیز رخ دهد.

نکته ی پایانی : دراین رابطه عوارض خطرناکی گزارش شده که تایید نشده است حتی مواردی ازافت

سطح هشیاری وسنکوپ وچندین موردسرطان سینه در آمریکاگزارش شده که این موارد نیز هنوز به تایید

نرسیده است.در اینجا ذکر یک نکته دیگر ضروریست : داروهایی که به عنوان داروهای گیاهی لاغری در

کانالهای ماهواره تبلیغ می شود هیچ گونه پایه واساس علمی نداشته ودرمواردی موجب سرطان زایی

می شود .

گفتنی است :اورلیستات در کشور ما به نام براند ونوستات وزنولپت معروف است.  

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۴/۱۲ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

گیاهان دارویی را درست مصرف کنیم.

وفایی:

مصرف گیاهان دارویی ازقدیم الایام موردتائید وتوجه جوامع مختلف بوده است.

همچنانکه امروزه نیز طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 80درصد مردم جهان به ویژه

کشورهای درحال توسعه نیازهای درمانی خود رابا استفاده از داروهای گیاهی برطرف

می سازند.دراین میان گیاهان باارزشی چون ترنجبین- خاکشیر- اسپرزه وچای سبزاز

جمله اقلامی است که موارد مصرف درمانی متعددی داشته وهنوز جایگاه خود رابه

خوبی درمیان خانواده ها حفظ کرده است. بویژه آنکه درتابستان ذائقه ی بسیاری

ازافراد مصرف چنین مواردی را به سایر نوشیدنی های صنعتی ترجیح می دهد.اما به

گفته ی یک فروشنده ی خوش ذوق گیاهان دارویی تهیه ی این گیاهان هم راه وروش

خاص خود رادارد وبایستی برای بدست آوردن نتیجه ی دلخواه نسبت به کاربرد ونحوه

ی عمل آوردن این مواد گیاهی اطلاعات دقیق داشته باشیم.

سید محمدرضاطاهریان قهفرخی ازفروشندگان جوان امابا تجربه ی گیاهان دارویی

دراین خصوص توضیحات بیشتری را برایمان ارائه می دهد.

وی می گوید: اغلب مشتریان صرفا بنابه توصیه اطرافیان انواع گیاهان دارویی رامصرف

می کنند بدون آنکه اطلاعی دقیق ازنحوه ی استفاده وکاربرد آن داشته باشند وهمین

مساله درجای خود می تواند نه تنها نتیجه بخش نباشد بلکه گاهی عوارضی هرچند

کوتاه مدت راایجاد کند.به عنوان مثال خاکشیر که گیاهی ملین، تب بر،تسکین دهنده

ی التهاب پوست وکهیر همچنین تقویت کننده ی معده و دستگاه هاضمه وبسیاری

ازخواص درمانی دیگر است،درصورت مصرف مکررباعث افزایش اشتها ودرنتیجه افزایش

وزن می شود.خاکشیر بایستی به مدت2 ساعت خیسانده شود تا تاثیر واقعی خود

رانشان دهد، این درحالیست که بسیاری این گیاه را بلافاصله پس از شستن ،مصرف

می کنند.دیگرآنکه خاکشیر بابرخی مزاج ها سازگاری نداردوباید بااندکی کتیرا مصرف

شودتااز بروز سردرد جلوگیری گردد.

اسپرزه نیز گیاهی است خنک ومدر(ادرارآور) که در درمان سوزش مجاری تناسلی،

یبوست ،اسهال ،تشنگی والتهاب، فشارخون، کلسترول وکاهش قندخون و... بسیار

کمک کننده است.اما شاید برخی، نسبت به ممنوعیت استفاده ی اسپرزه درزنان

باردار ویاافراد مبتلا به آلرژی های تنفسی ،ناآگاه باشند ویااینکه مصرف اسپرزه باآب

فراوان مسهل کننده است اما چنانچه باآب کم میل شود باعث یبوست می شود.حال

چنانچه این گیاه روزانه3 وعده(1 قاشق مرباخوری همراه باآب فراوان)میل شود می

تواند کلسترول خون راکاهش وناراحتی قلبی رابرطرف نماید.ضمن اینکه مصرف

اسپرزه طی12 روز(روزانه3 وعده) باعث کاهش5 درصد کلسترول می شود.

ترنجبین گیاه پرطرفدار دیگری است که ملین ومسهل صفرا، ضدسرفه، تسکین

دهنده ی عطش وتب های گرم می باشد که بهتراست صبح ناشتا میل شود.

توجه:این گیاه مفید نیزچنانچه همراه باشیر میل شودمیل جنسی راتقویت می کند.

درادامه ازسید محمدرضا طاهریان قهفرخی فروشنده ی گیاهان دارویی می خواهیم

درمورد نحوه ی مصرف صحیح چای سبز وفوائد آن نیز توضیح دهد،وی می گوید:

چای سبز وسیاه هر2 ازبرگ های چای تهیه می شوند وتنها ازنظر رنگ، نوع وروش

تهیه بایکدیگر متفاوت اند.درفن آوری چای سبزمرحله ی تخمیر حذف می گرددبه

همین دلیل حاوی مقادیر زیادی پولی فنول یا آنتی اکسیدان است که خاصیت

ضدسرطانی دارد ولی درچای سیاه بدلیل عدم انجام مرحله ی تخمیرمقدار زیادی

ازآنتی اکسیدان ها ازبین می رود لذا اهمیت دارویی چای سبزبیشترمی گردد.

امافوائد اصلی چای سبزکه این روزها بیش ازهر زمان دیگر بویژه درافرادی که به دنبال

کاهش وزن هستند بیشترمصرف می شوداز قرارزیر است:

1ـ کمک کننده به لاغری وسوزاندن چربی هاو تنظیم کننده ی کلسترول- قند- چربی

ودمای بدن است،مصرف آن برای رفع تشنگی وعطش خصوصادرتابستان بسیار مفید

می باشد.2ـ باعث آرامش –نشاط وشادابی شده ودر جلوگیری ازافسردگی

وخستگی نیزبسیار مؤثراست. چای سبزایمنی بدن رادرمقابل انواع ویروس های

آنفولانزا بویژه نوعA افزایش می دهد.بهترین زمان مصرف چای سبز2 وعده درروز

(فاصله ی صبحانه تاناهار وعصرها بین ناهار وشام)است. ضمنا توجه کنیم که نحوه ی

دم کردن چای سبز باچای سیاه متفاوت است، چای سبز نیازی به دم کشیدن ندارد

وپس ازگذشت 5دقیقه اززمان تداخل آن باآب جوش چای قابل نوشیدن

است.بسیاری، چای سبز رادرچندین نوبت استفاده می کنند درحالیکه باید دقت

داشت برای مصرف مجدد چای سبز، جداسازی تفاله ضروریست.

ومساله مهم دیگرآنکه: بهترین نمونه ی چای سبز که اثربخشی مطلوب رادارد فقط

چای سبزایرانیست کمااینکه شاهد نمونه های چینی، افغانی، پاکستانی و... آن نیز

هستیم که ازاتفاق دارای قیمتی مناسب ودلخواه برای مشتریست امابه جرات می

توان گفت:این کجا وآن کجا.

              

+ تاریخ | ۸۹/۰۴/۰۱ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

انجمن هیپنوتیزم در اصفهان راه اندازی می شود.

ز.وفایی

عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران طی گفتگویی اختصاصی از تاسیس انجمن

هیپنوتیزم در استان اصفهان خبرداد.

دکتر اکرم منتظرالظهوربا بیان اینکه این انجمن در مرحله ی عضو گیری از میان

پزشکان و روانپزشکان است گفت : به احتمال قوی این مرکزتا چند ماه آینده شروع

به کار خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه هیپنوتیزم اساسا خواب نیست بلکه نوعی هشیاری تغییریافته

است تصریح کرد: هیپنوتیزم یک روش درمانی علمی است که هدف ازآن درمان وبهبود

بیمار بدون مصرف دارو، تجهیزات ویا ابزار پزشکی است،دکتر منتظرالظهور، درمان

دردهای مزمن – کنترل سندرم روده ی تحریک پذیر (IBS )-کنترل درد ناشی از

سوختگی – زایمان بدون دردو....راازموارد کاربرد هیپنوتیزم برشمردو افزود : هیپنوز یک

روش درما نی است که با تغییرحالت هوشیاری واستفاده از سه مولفه ی تمرکز –

افکاک – کاهش آگاهی محیطی ، مخاطب را درشرایطی قرار می دهد که می توان

فرایند درمان هیپنوتیزمی رادرمورد بیمار به کار گرفت .

این عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران با اشاره به اینکه هم اکنون در برخی از نقاط

کشور افراد سود جو وغیر متخصص مدعی هیپنوزم هستند هشدارداد : تنهاافراد

متخصص دوره دیده ودارای مدارک معتبر انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی که دوره های

دکترا – مشاوره –وآزمون این رشته را سپری کرده اند قادر و مجاز به انجام هیپنوتیزم

درمانی هستند وافراد باید هنگام مراجعه ،مدارک معتبر شخص هیپنوزم را درخواست

وبه دقت ملاحظه نمایند.

وی در ادامه مختل شدن تعادل ذهنی وروانی – بروز مشکلات روانی وخلقی –تشدید

درد و بی اعتمادی عموم نسبت به علم هیپنوتیزم را از مهمترین عوارض ایجاد شده در

بیماران توسط افراد غیر متخصص عنوان کرد.

دکتر اکرم منتظرالظهور با اذعان به اینکه بکارگیری مداوم این روش درمانی در کشور

نیازمند فرهنگ سازی اساسی است گفت : متاسفانه هیپنوتیزم با قدمتی به درازای

تاریخ بشری وفوائد بیشمار آن هنوز در ایران مراحل نوزادی خود رادر باورهای مردم

سپری می کند وافکار عمومی آنچنان که باید پذیرای این مقوله ی علمی نیستند.

وی البته جایگاه آتی این روش درمانی را درکشور مثبت ارزیابی کردو یاد آور شد: جای

امیدواری است که هیپنوتیزم درمانی در میان طبقات مختلف جامعه به ویژه جوانان ،

آن هم در موارد بهره وری استعداد تحصیلی – کاهش اضطراب امتحان مورد استقبال

واقع شده وبا توجه به میزان رضایتمندی این افراد ، همه روزه به شمار مراجعین

افزوده می شود .

عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران در پایان درخصوص هزینه ومدت زمان مورد نیاز

درمان نیزگفت : تعداد جلسات بر حسب نوع وشدت بیماری درهرفرد متفاوت است اما

انجام 12 جلسه ی مستمر1ساعته ،قاعده وقانون هیپنوتیزم درمانی است که

براساس نظام روانشناسی دو برابر این تعرفه برای این درمان درنظر گرفته شده است.

گفتنی است: در حال حاضر هیپنوتیزم درمانی در استان اصفهان توسط تنها دو پزشک

وروان شناس انجام می شود .

نشانی دکترمنتظرالظهور مشاور وروانپزشک:

 اصفهان خیابان شمس آبادی کوچه ی نهرفرشادی دفتر بصیرت

                                    

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۳/۲۸ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

عرق بدبوی رنگی نشانه ی بیماری است.

ز.وفایی باهمکاری پزشک آنلاین

تعریق به خودی خود امری طبیعی وبرای بدن یک نیازضروری است,اما گاه استشمام

بوی بد ناشی ازآن به قدری چندش آوراست که حتی فکرکردن به آن نیز روان انسان

راآزار می دهد.به نظرشماچرا فرآیند تعریق دربرخی افراد بدون بو ودربعضی آنچنان

ناخوشایند است که فردرا ازحضور درمجامع عمومی دلسردوگریزان می کند؟آیا تابه

حال به علت بوی بدعرق ورنگ مشمئزکننده حاصل ازآن اندیشیده اید واینکه این

مسئله درصورت تداوم می تواند نشانه ی وجود یک بیماری در بدن باشد؟ و... .

دراین شماره دکترذبیح الله شاهمرادی- متخصص بیماری های پوست ومو- استادیار

گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پاسخگوی سوالاتمان هستند.

 

ــــ تعریق برای بدن یک نیاز محسوب می شود,این مسئله تاچه اندازه می تواند یک

فرآیند طبیعی تلقی گردد؟

قبل ازهرچیز بهتراست تعریفی ازمنشا تعریق داشته باشیم:میلیون ها غده عرق

درسرتاسر پوست انسان وجود دارد که وظیفه تعریق رابه عهده دارند,این غدد به

دودسته اصلی تقسیم می شوند:غددعرق اکرین(موجود درسرتاسر بدن وازبدو تولد

فعالند وبیشترتراکم آنها درکف دست پاوزیر بغل است وتقریبا به طور مداوم ترشح

عرق دارند ومستقیمابه سطح پوست باز می شوند.),غددعرق آپوکرین(قسمت عمده

آن زیربغل,کشاله ران ومقداری درسر وصورت است که پس ازسن بلوغ فعال شده

ومتصل به فولیکول می باشد,بوی عرق مربوط به این غدداست.)غدد عرق اکرین

باتعریق موجب تنظیم درجه حرارت بدن همچنین موجب رطوبت کف دست وپا می

گردد ودر دفع بعضی ازمواد زاید بدن نیزموثراست. کمااینکه می بینیم برخی افراد به

علت نقص مادرزادی فاقد غدد عرق هستند وبا کمترین فعالیت ویا گرمای محیطی

دمای بدنشان به شدت افزایش یافته وپوستشان ملتهب وقرمز می شود, بنابراین

تعریق برای بدن انسان امری لازم وضروری است.حال بااین توضیح باید گفت تعریق

تاجایی قابل قبول است که بدون بو ورنگ باشد درغیر این صورت چنانچه فردی دائما

درگیر چنین مسئله ای بود بایستی حتما جهت بررسی موضوع ودرمان آن اقدام

نماید.

ــــ بنابراین می توان گفت بوی عرق انسان علل مختلفی دارد,لطفا دراین باره توضیح

بفرمایید:

بله, عرق مترشحه ازغدد اکرین وآپوکرین اصولا فاقد رنگ وبو هستند اما درنواحی

اطراف غدد آپوکرین که درزیر بغل,کشاله ی ران ومقداری نیز برروی سطح سر قرار

دارد,باکتری هایی زندگی می کنند که در اثرفعل وانفعالات شیمیایی موجب

انتشاربوی بد می شود,بدیهی است چون این غدد قبل ازبلوغ فعالیتی ندارند(درسنین

زیر 10سال)معمولا بوی بد عرق نخواهیم داشت.همچنین بوی بد بدن می تواند با رژیم

غذایی مرتبط باشد,مواردی مانند:انواع ادویه جات موجود درموادغذایی- سیر وپیازو... .

باید توجه داشت اغلب بوی بدن پس ازاستحمام برطرف می گردد, رعایت نکاتی چون

استفاده از اسپری های ضدعرق یاخوش بوکننده(دئودرانت)-پوشیدن لباس زیر نخی

وعدم مصرف موادخواکی یادشده نیزدر کاهش بوی بدن بسیار موثر است.

ــــ به غیراز رعایت موارد ذکرشده آیا بوی بدن درمان دارویی هم دارد؟

حتما ,استفاده ازمحلول های آنتی بیوتیک پس اززدودن موهای زائد,تاحد زیادی مانع

ازتجمع میکروبی وانتشار بوی ناشی ازآن می شود که البته دراین خصوص تشخیص

وتجویز پزشک امری ضروری است.دقت داشته باشیم وجود رنگ زرد یاقهوه ای برروی

لباس درنواحی زیربغل ویا لباس زیر از مشخصه های تجمع میکروبی است که حتما

بایستی بانظر پزشک آنتی بیوتیک مورد نیاز مصرف گردد.

ــــ نظرشما دررابطه با استفاده از داروهای گیاهی برای درمان بوی عرق چیست؟

البته گاهی عصاره ی گیاهانی چون رازک ویا پودر مرده سنگ و... می تواند درکاهش

بوی عرق موثرباشد اما درنظر داشته باشیم استفاده از انواع مام ها(دئودرانت ها)

وگیاهان عطاری نیز نباید برای مدت طولانی استفاده شود چراکه مصرف پی درپی این

مواد به نوبه ی خود منجربه ایجاد عارضه می گردد,لذا توصیه می شود درهفته دومرتبه

آن هم پس از استحمام ونظافت مورد استفاده قرار گیرد.

ــــ لطفا پیرامون این مسئله بیشتر توضیح دهید.

از آنجا که این اسپری ها حاوی ترکیباتی چون آلومینیوم کلراید هستند لذابه صورت

فیزیکی وموقت موجب انسداد مجاری غدد عرق ودر نتیجه کاهش تعریق می گردد.

مطالعات اخیربی ضرر بودن استفاده ی مکرراین مام ها رانفی کرده وباتوجه به اینکه

مقادیری از آلومینیوم جذب بدن شده وازطریق کلیه دفع می گردد احتمال رسوب ان

درکلیه ودیگر احشاءبدن وجود دارد لذا بااستفاده ی طولانی مدت ازاین مواد سطح

آلومینیوم درخون افزایش یافته ومی تواند احتمال بروز عوارضی چون تشنج- مشکلات

استخوانی- کم خونی وحتی بروز آلزایمر درسنین بالا را افزایش دهد بنابراین حتی از

این مواد نیزباید با احتیاط کامل وترجیحا با نظر پزشک متخصص ودر حداقل ممکن

استفاده شود.

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۳/۲۸ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

 اعضای تشکل جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاههای اصفهان در دیدار با استاندار خواستار تشکیل کمیته های تخصصی دانشجویی در دستگاهای دولتی شدند.

وفایی: مهرداد وطنی دبیرشانزدهمین تشکل جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه های اصفهان – علوم

پزشکی هدف ازاین دیدار را دریافت مطالبات دانشجویان از مسؤولین دستگاه های دولتی عنوان کرد وی

گفت :

از آنجا که تشکیل جامعه ی اسلامی دانشجویان یکی از تشکلهای مطرح در سطح دانشگاه های

کشوراست وفعالیت خودرا براساس منویات مقام معظم رهبری انجام می دهد، لذا ارتباط هرچه بیشتر

میان دانشگاه و بدنه ی دولت به ویژه مسؤلان استانداری را یک ضرورت لازم  میداند.

دبیر تشکل جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاههای اصفهان – علوم پزشکی با تاکید بر اعمال وظایف

محوله ی این تشکل، خواستار جوابیه ی استاندار پیرامون پاره ایی از مسائل وابهامات موجود در سطح

شهرو بدنه ی سازمان های دولتی شد.

وی طی سخنانی،رفع ابهامات موجود درذهن دانشجویان درخصوص ضعف عملکرد شخص استاندار و،زیر

مجموعه های استانداری و عدم همگرایی لازم میان مسئولین این ارگان وشورای شهرو شهرداری با

یکدیگر و اختلافات فی ما بین آن ها وحواشی ناشی از آن همچنین وجود شایعاتی مبنی براختلاف

استانداری با آیت لله طباطبایی امام جمعه ی اصفهان وفرماندار را از جمله این مطالبات برشمرد .

وی افزود:قطعا شکل گیری این اختلافات وعدم هماهنگی و یکدلی میان سیستم های اجرایی دولت در

استان نه تنها مسئولین را از عمل به وظایف خود باز می دارد بلکه ضربات محکمی را به اساس نظام وارد

می سازد بنابراین با توجه به وظایف این تشکل وظیفه ی خود می دانیم با گوشزد ،یادآوری وانتقال

صادقانه ی رخدادها ومسائل حاکم بر فضای کلی جامعه به مسئولین ذی ربط در استحکام و حفظ وحدت

، تلاش نماییم .

مهرداد وطنی دبیر شانزدهمین تشکل جامعه ی اسلامی دانشجویان اصفهان با اذعان به اینکه ارتباط

تنگاتنگ میان دانشگاه با استانداری ودولت برای جلوگیری از اشاعه ی مسائل موجود امری لازم و

ضروریست خواستار تشکیل کمیته های تخصصی دانشجویی جهت پی گیری ، رصد وارزیابی عملکرد

واقدامات استانداری وسایر مراکز دولتی در شهر اصفهان شد .

وی بی توجهی به امضای شخص استاندار نسبت به تعدادی از نامه های اداری ارجاعی به برخی ارگان

ها را از مصادیق اختلاف ونمونه ایی ازناکارآمدی استاندار برشمرد وتصریح کرد :

مسلما با اشاعه ی چنین ساختار شکنی ها و آشفتگی هایی در زیرمجمو عه های دولت بایستی

شاهد تنشهای گسترده تری در آینده باشیم.

در پایان این نشست علیرضا ذاکراصفهانی استاندار اصفهان نیز ضمن ارائه توضیحاتی به انتقادات مطرح

شده نسبت به در خواست تشکل جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه های اصفهان –علوم پزشکی

واکنش مثبت و قول مساعدت وهمکاری داد وادامه ی مباحث را به جلسات بعدی موکول نمود .

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۳/۱۵ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

اصفهان واصفهانی هاهم در چنگال عوارض ناشی از آلودگی هوا

آلودگی هوا 11برابر آلودگی آب و16برابرآلودگی غذا برای انسان خطر آفرین است.

وفایی:

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان درهمایش علمی کاربردی پیشگیری از بیماری های وابسته به

آلودگی هوا با بیان این مطلب گفت: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی آلودگی هوا پس از ورود

فلزات سنگین به بدن از طریق غذاها وعوامل اجتماعی نظیر: درآمد کم اقتصادی خانواده ها ، سومین

عامل موثر برکاهش طول عمر انسانها معرفی شده است .

وی افزود: بررسی های علمی نشان می دهد 8درصد از کل بیماری ها در جهان براثر آلاینده های هوا بروز

می کندکه در سال منجر به از دست رفتن 7 میلیون و900 هزار سال عمر در جهان می شود .

احمدرضا لاهیجان زاده ، توسعه فضای سبز وافزایش سرانه ی آن ـ آموزش حفظ محیط زیست  ـ کنترل

وسایل نقلیه و کنترل صنایع را از اقدام های ضروری برای کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و گفت : برابراصل

پنجاهم قانون اساسی ایران ، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد بایستی در آن

حیات رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه ی عمومی تلقی می گردد ، از این رو فعالیت های اقتصادی

وغیره که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .

 دکتر سیدرضا اسحاقی مدیرگروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیزدر ادامه بروز

بیماری های جسمی اعم از، عفونت های تنفسی – آسم – سرطان ریه – بیماریهای قلبی عروقی –

حملات قلبی -  بیماری های پوستی – وبیماری های روحی واجتماعی شامل افسردگی – اضطراب –وپرخاشگری را عمده ترین بیماری های ناشی ازعوارض آلودگی های زیست محیطی برشمرد وگفت :

اخیرا در همین رابطه افزایش آمار عقیمی و نازایی – تشدید بیماری شکاف کام ولب – کاهش سن

سرطان وسکته نیز به آلودگی هوا مرتبط شده که البته این موضوع فعلا درمرحله اتهام است .

دکتر اسحاقی با بیان اینکه شهر اصفهان از لحاظ زیست محیطی دارای رتبه ی یک کشوری است اذعان

داشت :متاسفانه وجود صنایعی چون : ذوب آهن – سیمان – پالایشگاه  همچنان سلامت شهر و

شهروندان را تهدید می کند.

وی افزود : قطعا هزینه ی آسیب ودرمان ناشی از این صنایع به جامعه به مراتب سنگین تر از هزینه ی

جابجایی آن از غرب به شرق استان خواهد بود ، لذا امید واریم مسئولین محترم استان نسبت به حل

این مساله تمهیدات لازم را عملی نمایند.

به گفته ی کارشناس محیط زیست اداره کل محیط زیست استان نیز، ترافیک مهمترین عامل آلودگی هوا

در کلان شهر اصفهان است که دراین رابطه می توان گفت: بیش از 65 درصد آلودگی هوای اصفهان

متاثراز بار سنگین ترافیک است .

وی خاطرنشان می کند : استفاده از مترو – ناوگان حمل ونقل عمومی با سرویس دهی به موقع – انجام

معاینه فنی صحیح – جایگزینی سوخت های گازی و برقی به جای بنزین و گازوییل و بکارگیری موارد

مشابه می تواند 40 تا 70 درصد از آلودگی های موجود را کاهش دهد . بابک صادقیان اصفهان را در شمار

یکی از سه شهر آلوده ی کشورعنوان کرده و می گوید: در حال حاضروضعیت اصفهان از نظر ذرات معلق

کمتر از ده میکرون از تهران  هم نا مناسب تراست که این مساله  انجام اقدامات جدی و سریعتری را می

طلبد .

                              

 

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۲/۲۷ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

دکتر جهانگیرالیاسی بختیاری                             ز.وفایی

قرص یا شربت ایپوپروفن :

ضد درد ـ ضد روماتیسم ـ ضد نقرس ـ ضد التهاب وضد تب در بزرگسالان و کودکان .

موارد احتیاط : در بیماران آسمی حساس به اسید استیل سالسلیک ـ بیماران

سالخورده و بیماران مبتلا به نارسایی شدید کلیه وکبد .

ـ این دارو ترجیحا پس از غذا یا همراه داروهای آنتی اسید مصرف شود .

ـ دارو همراه با یک لیوان آب مصرف شده وبه مدت 30 ـ15 دقیقه دراز نکشید ـ از

مصرف همزمان این دارو با استامینوفن خودداری شود.

عوارض جانبی :

احساس تجمع گاز در شکم ، سوزش سردل ، درد یا ناراحتی معده .

ژل د یکلوفناک وپیروکسیکام :

ضد درد وضد دردهای آرتریت روماتوئید وروماتیسمی .

موارد احتیاط:

ـ بیش از میزان تجویز شده مصرف نشوند .

ـ در صورت بروز حساسیت بر پوست ، مصرف قطع گردد.

قرص ، شربت وقطره آهن یا فروس سولفات

ضد کم خونی ، آهن یک عنصر اساسی ولازم برای ساخت فیزیولوژیک هموگلوبین

است.

موارد مصرف:

ـ هموکروماتوز و هموسیروز (نشانه دریافت بیش از حد آهن)

ـ سایر کم خونیها مگر اینکه به همراه کمبود آهن باشد.

موارد احتیاط :

در بیماران ا لکلیسم ، مبتلایان به آ لرژی ، آسم ،هپاتیت ،نارسایی کلیه ،عفونت حاد

کلیه ،التهاب مجاری روده با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی :

سیاهی مدفوع ، درد،کرامپ (گرفتگی)زخم و جراحت معده ،درد قفسه سینه یا گلو

به ویژه هنگام بلع ، ایجاد خون تازه در مدفوع ، یبوست و...

نکات قابل توجه :

دارو با معده ی خالی 1 یا 2 ساعت قبل از غذا مصرف شود ویا به منظور کاهش

احتمالی بروز دل آشوبه همراه همراه با غذا مصرف شود.

ـ برای جلوگیری از لکه دار شدن دندانها ، محلول خوراکی را همراه با آب میوه میل

شود .

ـ در صورت تیره رنگ شدن مدفوع وبروز سایر نشانه های خونریزی داخلی به پزشک

مراجعه گردد.

قرص اسید فولیک :

این دارو برای تولید گلبولهای قرمز وساخت نوکلئوپروتین ها ضروری است.

موارد مصرف :

کم خونی همولتیک ـ جلوگیری ودرمان حالتهای مختلف کمبود این ویتامین به خصوص

در زمان با رداری وشیردهی.

عوارض جانبی :

به جز واکنشهای آلرژیک به دارو ، عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

کپسول هماتینیک یا ففول یا کپسول آهن :

موارد مصرف :

درمان وکنترل کم خونیها ی ناشی از کمبود آهن ، کم خونی مگالوبلاستیک، کم

خونی دوران بارداری وکم خونیهای ناشی از سوء تغذیه . این دارو مخلوطی از ویتامین

B12 ،آهن، اسید فولیک است ویک فاکتور کمک کننده به جذب آهن می باشد.

توجه:  موارد مصرف آن شبیه به قرصهای آن است وچنانچه کم خونی به درمان با این

دارو، مقاوم باشد باید علت آن جستجو شودو سایر درمانها  انجام گیرد. 

قرص یا شیاف بیزاکودیل:

یک ملین محرک برای درمان یبوستهای غیر مزمن وبرطرف کننده ی کوتاه مدت

یبوست.

موارد منع مصرف :آپاندیسیت یا نشانه های آن وخونریزی رکتوم .

موارد احتیاط :ملین ها در خرد سالان زیر 6 سال بایستی به دستور پزشک مصرف

شود .

عوارض جانبی :

آروغ زدن ، کرامپ ، اسهال ، تهوع ،تحریک پوست اطراف مقعد.

نکات قابل توصیه:

عدم مصرف داروهای ملین بیش از یک هفته مگر با دستور پزشک ـ وابستگی به روده

ها به دارو در صورت مصرف طولانی مدت ـ اعتیاد به دارو ،ـ بروز کرامپ به خصوص در

مواقع مصرف با معده ی خالی.

پودر ORS الکترولیت خوراکی

موارد مصرف : این فراورده برای پیشگیری وجبران آب واملاح از دست رفته در اثر

اسهال حاد مصرف می شود.

موارد احتیاط : در اسهال حاد ( به استثنای برخی از بیماریهایی ماند وبا یا شیگلوز) از

مصرف آنتی بیوتیک یا سایرداروها بایستی اجتناب شود .

عوارض جانبی :  مصرف بیش از حد ORS

به ندرت سبب بروز تشنج در شیرخواران دارای سن کمتر از 1سال می گردد وعارضه

ی خاصی ندارد .

نکته : چنانچه با مصرف محلول  ORS  پیشرفتی در درمان حاصل نشد مراجعه به

پزشک الزامیست .

ـ محلول باید بلافاصله قبل از مصرف تهیه شود .

ـ مقدار مصرف در شیرخواران یک لیتر در 24 ساعت ودر کودکان یک لیتر طی 24 ـ8

ساعت از راه خوراکی .

پانکراتین : جایگزین شونده ی آنزیم (لوزالمعده) و هضم کننده .

موارد مصرف :

درمان در استائوره (نوعی اسهال ) همراه با سندروم ناشی از برداشتن قسمتی از

معده وروده جهت کاهش سو. جذب در بیماران ـ کمک کننده در ناکافی بودن کار

لوزالمعده .

موارد احتیاط:

حساسیت های غیر معمول به پروتئین های حیوانی ـ جویده نشدن قرص پانکراتین

هنگام مصرف.

عوارض جانبی : ایجاد بثورات جلدی یا کهیر ـ درد مفاصل ـ اسهال ودرد معده..

                  

 

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۲/۱۹ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

تخصص قرنیه دکتر حمید رضا ضیاعی فوق      

با علل و راهکارهای رفع خستگی چشم بیشتر آشناشویم :

شایعترین علل خستگی چشم ناشی از خیره شدن به مانیتور کامپیوتر و تلوزیون –

افراد دارای عیوب انکساری – پیر چشمی – شرایط اقلیمی (خشکی هوا) و بی

خوابی است که می توان خشکی چشم را عامل اصلی خستگی چشم عنوان کرد

که در شرایط آب و هوای خشک تشدید می شود.

معمولاهرچه به پایان روز نزدیک می شویم خستگی چشم شدیدتر می شود.

ـــ 50 درصد افرادی که از خستگی مفرط چشم رنج می برند دارای عیب انکساری

چشم هستند اما از عینک استفاده نمی کنند در حالیکه عیوب انکساری – نزدیک بین

و آستیک مات با عینک مناسب قابل اصلاح است .

عدم استفاده از عینک در این افراد باعث خستگی روزانه – بد خلقی و حالات روحی

می شود .

تمامی افراد بالای 40 سال که هنگام مطالعه اجبارا کتاب را دور از چشم نگاه می

دارند بایستی به پزشک مراجعه نمایند تا برای آن ها عینک پیرچشمی تجویز شود .

کاهش قدرت تطابق چشم برای فواصل نزدیک علامت پیر چشمی است که به افزایش

سن مرتبط است.

پیر چشمی باعث ایجاد خستگی هنگام انجام کارهای نزدیک می شود که تشخیص

این بیماری از سایر بیماریهای چشمی به عهده ی پزشک می باشد.

برای رفع خستگی چشم چه باید کرد:

طی انجام فعالیتهای روزانه (مطالعه – نوشتن – رانندگی – کار با کامپیوترو...) هراز

چند گاهی چشم را از حالت خیرگی یکنواخت خارج نمایید.

در موارد فوق به ویژه کار طولانی مدت با کامپیوتر هر 2 ساعت یکبار از قطره ی اشک

چشم مصنوعی استفاده شود ، این قطره کاملا بدون عارضه است.

استفاده از عینک افتابی استاندارد در رانندگی های طولانی مدت روزانه بسیار مفید

است.

نکته:

تشخیص عینک آفتابی استاندارد به عهده ی فروشندگان مجاز و معتبر عینک است ،

از خرید عینکهایی که توسط افراد دوره گرد و غیر متخصص عرضه می شود جدا پرهیز

شود .

ــــ یکی از علایم استاندارد نبودن عینکهای آفتابی ، موج دار دیده شدن اشیاء است.

ازآنجا که استراحت کافی برای بازسازی و ترمیم اکثر ساختمانهای بدن از جمله

چشم ها ضروریست لذا توصیه می شود افرادی که با چشم فعاتیت طولانی مدت

ودقیق انجام می دهند کافی داشته باشند.

برای جبران کم خوابی ، حین کار هر یک ساعت یک بارحداقل 5 الی 10 دقیقه کار را

رها کرده و به چشم ها استراحت دهید.

نکات قابل توجه :

مالش چشم برای رفع خستگی چشمها بیشتر یک عکس العمل روحی است وارزش

درمانی چندانی ندارد به ویژه آنکه مالش چشم در برخی افراد مستعد ، ممکن است

خطراتی را برای پرده ی شبکیه به همراه داشته باشد.

شستن چشم با اب نه تنها به رفع خستگی کمک نمی کند بلکه به علت به هم

ریختن ترکیب طبیعی اشک باعث سوزش وتحریک چشم می شود.

ــــ اشک طبیعی چشم با اشک ناشی از گریه متفاوت است .

اشک طبیعی چشم ساختمانی بسیار دقیق و ظریف مرکب از مواد متعددی است که

به هم خوردن هریک از این اجزا منجر به بیماری خشکی چشم می گردد لذا بایستی

از هرگونه مداخله ی فردی (مصرف خود سرانه ی داروهای چشمی ) به دلیل ایجاد

عوارض وخیم چشمی بدون نظر پزشک خودداری نمود.

توجه:

استفاده خودسرانه ازهر نوع داروی چشمی اعم از داروهای ضد حساسیت –

داروهای باز کننده ی مردمک وزیبایی چشم (قطره ی میدراکس) که اخیرا در

آرایشگاهها مرسوم شده می تواند منجر به عوارض شدیدی از جمله :آب سیاه

وسایربیماریهای چشمی گردد.

قطره های به ظاهر بی خطر مثل نفازولین  می تواند منجر به عوارض چشمی شود .

استفاده از برخی ترکیبات غیر بهداشتی در چشم مانند : آب لیمو – آب پیاز – چای

تازه دم کرده – جوشانده ی برخی گیاهان که توسط افراد غیر کارشناس توصیه می

شود عوارض جانبی خطرناک چشمی به همراه دارد.   

                               

+ تاریخ | ۸۹/۰۲/۱۸ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

دکتر کوروش رحیمی : دبیر ایمپلنتولوژی اصفهان                         

ایمپلنت چیست :

ایمپلنت یا کاشت دندان دریچه ایی است به سوی دندانپزشکی نوین و مطمئن ترین

راه حل مشکل بی دندانی معرفی می شود .

ایمپلنت قطعه ایی است از جنس الیاژتیتانیوم و پیچ مانند که در استخوانهای فکین

ودر ناحیه ی بی دندانی (محل دندان از دست رفته) قرار داده می شود ، این قطعه ی

فلزی به دلیل ماهیت مخصوص به خود با استخوان پیوند برقرار می کند که در اصطلاح

استئوانتیگریشن     osteointegrationنامیده می شود. بر روی ایمپلنت تاجی از

جنس چینی یا سرامیک قرار می گیرد که دقیقا همشکل ، همرنگ وهم فرم

دندانهای مجاور است.

 

موارد تجویز ایمپلنت :

قابل استفاده برای کایه افرادیکه از بی دندانی رنج می برند از یک دندان گرفته تا

تمامی دندانها .

موارد منع تجویز :

بیمارانی که دیابت کنترل نشده دارند ویا بیمارانی که تحت درمان رادیوتراپی ویا

کموتراپی شیمی درمانی بیماریهای سرطانی هستند که در این بیماران منع تجویز

صددرصد است.

افراد سیگاری ویا بیماران با دیابت کنترل شده وبیماران قلبی با رعایت نکات احتیاطی

می توانند از این روش درمانی استفاده نمایند.

ازانجا که مراحل ایمپلنت توسط بی حسی انجام می شود نه تنها حین جراحی بلکه

پس از ان نیز هیچ گونه دردی احساس نمی شود.

قدرت دندانهای امپلنتی با دندانهای طبیعی برابر است  وبیمار منعی برای جویدن

انواع غذاها ندارد ، عمر این دندانها با توجه به میزان رعایت بهداشت سالها

ماندگاراست .

نکته:

بیمارانی که نسبت به رعایت بهداشت بی تفاوتند هرگز شایستگی گرفتن

درمانهایپیچیده ولوکس را ندارند.

افراد سیگاری بایستی حتی الامکان به مدت 2 ماه دردوره ی ترمیم و پیوند ایمپلنت

به استخوان اقدام به ترک سیگار نمایند که البته برای طولانی شدن عمر ایمپلنتها

بهتر است برای همیشه از کشیدن سیگار صرف نظر کنند.

                        

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۲/۱۸ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

دکتر جهانگیر الیاسی بختیاری                                       

همه روزه درداروخانه ها برخی از اقلام دارویی به صورت (over the counter)otc بدون 

نسخه به بیمارانی که قصد کاهش علائم ناخوشایند بعضی از بیماریها ی معمول را

دارند عرضه می شود ، این داروها بایستی تنها توسط پزشک دارو ساز شاغل در

داروخانه وبا رعایت جوانب علمی ، اخلاقی و اجتماعی ارائه شود . همچنین پزشک

باید بیمار را از مفاد بروشور مبنی بر چگونگی مصرف – احتیاطات – تداخلات و... مطلع

نماید.

شایع ترین داروهای مصرفی otc

استامینوفن به صورت قرص ، شربت و شیاف

موارد مصرف :

جهت تسکین درد خفیف و متوسط وکاهش تب

این دارو تنها علائم بیماری را تسکین می دهد ودر صورت نیاز به درمان علت درد یا تب

، باید به درمانهای دیگر اقدام شود .

موارد احتیاط :

نارسایی کلیه – بیماران دارای سابقه ی بیماری کبدی که مصرف همزمان با

سالیسیلاتها وداروهای ضد درد و التهاب غیر اسروئیدی مثل پروفن ، توصیه نمی

شود.

نکته:

مصرف بیش از حد استامینوفن ممکن است منجر به اسیب کبدی گردد.

ــ قرصهای ادولت کلد، سرما خوردگی بزرگسالان و سرما خوردگی کودکان :

این داروها حاوی استامینوفن و ترکیبات مکمل ضد احتقان مانند : فنیل افرین و

ترکیبات انتی هیستامین مانند کلرفنیرامین هستند .

موارد مصرف :

جهت تسکین علائم سرما خوردگی و انفولانزا – سینوزیت – تب یونجه یا سایر عوارض

ناشی ازالرژی قسمت فوقانی دستگاه تنفسی شامل : احتقان بینی ، عطسه ،

ابریزش بینی ، تب ، سردرد ودردهای خفیف

نکته :

گاه مصرف بیش از اندازه ی ابن دارو منجر به بروز عصبانیت ، سرگیجه یا بی خوابی

می گردد.

چنانچه عوارض بیماری طی یک هفته بهبود نیافت ویا با افزایش تب همراه شد

بایستی مصرف دارو قطع وبه پزشک مراجعه شود .

 

ـــــ قرصها وشربتهای الومینیوم mgیا الومنیوم mgs معروف به داروهای انتی اسید.

این داروها از طریق شیمیایی ، مقداری از اسید معده را خنثی می کند اما به طور

مستقیم بر روی تولید اسید تاثیری ندارند.

موارد مصرف : درمان علامتی دل اشوبه ، همراه با زیادی اسید (سوزش و سوء هضم

ناشی از اسید وترش کردن)- ضد اسید در درمان علامتی ریفلاکس معده (برگشت

محتویات معده  به مری )

موارد منع مصرف :

در مبتلایان به نارسایی کلیه ، ترکیبات حاوی منیزیم از مصرف خودداری شود .هشدار:

مصرف ضد اسیدها در کودکان کمتر از 6سال بدون تجویز پزشک ممنوع است .

این داروها باید در موارد اپاندیسیت ، سیروز کبدی ، نارسایی احتقانی قلب وانسداد

روده ایی با احتیاط  مصرف شوند.

نکته :

مصرف همزمان انتی اسید با داروهای دیگر باعث کاهش جذب داروهای دیگر می

شود لذا توصیه می گردد میان مصرف انتی اسیدها با سایر داروها و غذاها 1 الی 2

ساعت فاصله گذاری شود .

ـــــ قرص استیل سالسلیک یا همان اسپیرین (ASA)

دسته دارویی: ضد درد ، ضد التهاب (غیر استروئیدی) ضد تب، ضد روماتیسم ومهار

کننده ی تجمع پلاکتها .

موارد منع مصرف :

زخمها یا سایر حالات فعال خونریزی دهنده – کاهش پلاکت خون و در بیماری

هموفیلی که خطر خونریزی را افزایش می دهد .

هشدار : رعایت احتیاط در مصرف اسپرین در موارد زیر ضروریست :

اسم – الرژیک – پولیپ بینی – در کودکان به خصوص کودکان مبتلا به بیماری حاد تب

دار – بیماران سالخورده به ویژه مبتلایان به نارسایی کلیه .

عوارض جانبی :

تهوع – استفراغ – درد معده وسوزش سر دل

نکات قابل توجه :

دارو در کودکان با نشانه های انفولانزا ویا ابله مرغان مصرف نشود .

قرصهای بدون پوشش بعد از غذا با اب مصرف شود

همزمان با مصرف انها ، شربت یا قرص ضد اسید مصرف نشود .

چنانچه از قرصها بوی شدید سرکه استنشاق شد از مصرف انها خودداری شود .

همچنین اسپرین به طور همزمان  با استامینوفن و داروهای ضد التهاب غیر

استروئیدی مثل ایبوپروفن ، پیروکسیکام و ایندو متاسین مصرف نشود .

5 روز قبل از اعمال جراحی از مصرف اسپرین خودداری شود.

                                     

+ تاریخ | ۸۹/۰۲/۱۸ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

دکترعباسعلی جوادی رییس نظام پزشکی شهرستان اصفهان          

 برای داشتن یک زندگی سالم چه باید کرد:

با بررسی علل مرگ ومیر چنین نتیجه می شود که با رعایت هریک از این علل می توان زندگی

سالم همراه با طول عمر بیشتری را سپری نمود .

آمار نشان می دهد بیماریهای قلبی عروقی – تصادفات وسرطانها در راس علل مرگ ومیر قرار دارند.

ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی به لایف استایل افراد بستگی دارد، مسلما فاکتورهایی چون :

تحرک کافی و ورزش – پرهیز از مصرف غذاهای چرب ، شور و سرخ شده – پرهیز از دخانیات

– و دوری از انواع استرسها می تواند شانس ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی و نهایتا مرگ

ومیر زودرس را کاهش داد.

غذاهای سنتی به ویژه غذاهایی که پخت آن ها آسانتر است ( آب پز) در افزایش طول عمر

انسانها بسیار موثراست.

تصادفات علل دیگر مرگ ومیر در جوامع صنعتی است. شتابزدگی و عدم رعایت مقررات وضع

شده برای رانندگی از علل مهم تصادفات است .

با بستن کمر بند هنگام رانندگی می توان از ضربه های مغزی ناشی از تکانهای شدید و برخورد

به اتومبیل جلو گیری نمود.

سرطانها ، هنوز هم علل ناشناخته ی متعددی دارند اما به طور حتم عللی که در سرطان زا

بودن کمک کننده است فراوانند مانند: سرطان پوست دراثرآفتاب – سرطان ریه در اثر دخانیات

و سرطان معده که با مصرف غذاهای تند و داغ بیشتر رخ می دهد .

معاینات دوره ایی برای جلو گیری از سرطان بسیار موثر است مانند : سرطانهای سینه در زنان

– سرطان پروستات در مردان - سرطان ریه وسرطان پوست .

نکته: با مشاهده ی رشد خال بایستی جهت تشخیص و پیشگیری از سرطان پوست به پزشک

مراجعه نمود.

ـــ برای داشتن زندگی بهتر وسالم تر بایستی ارامتر باشیم به دور از تمامی استرسها، حتی اگر لازم باشد گاهی از منافع شخصی خودمان بگذریم.ـــ

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ تاریخ | ۸۹/۰۲/۱۸ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

گاه یک تکان شدید در سرمنجر به ضربه مغزی می شود.

درهنگام ضربه مغزی از خوراندن هرنوع ماده ی غذایی ومایعات به مصدوم خودداری نمایید.

ز.وفایی:

گاه درپی واردشدن ضربه ایی به سر، بلافاصله به جستجوی علائمی چون تهوع-

استفراغ-خواب آلودگی –خونریزی ازگوش وبینی پرداخته وناخودآگاه کلماتی چون:

کوما- فراموشی ومرگ مغزی در ذهنمان تداعی می شود.اما آیا همیشه به دنبال

هرضربه ایی به سرو تورم ناشی از آن عوارض یاد شده ظاهر می شود؟ اصلا هنگام

وقوع ضربه به سرچه باید کرد وپرسش هایی ازایندست ،که دراین شماره دکتر

محمدرضا امامی،متخصص جراحی مغزواعصاب وستون فقرات، پاسخگوی سوالات ما

می باشند:

ــــ آقای دکتر، آیا وارد شدن هر ضربه ایی به سر نگران کننده است:

خیر ـ همیشه ضربه به سر باعث نگرانی شخص واطرافیان می شود در صورتی که

هرتورم سر ناشی از ضربه خطرناک نیست. توضیح آن که: پوست سر پوشیده از

عروق فراوان است لذا هرضربه ایی می تواند باعث خونریزی زیر پوست سر شود

هنگامی که این خونریزی محدود به یک ناحیه باشد منجر به قرمزی وتورم می شود که

دراصطلاح پزشکی به آن هماتوم گفته می شود. بدنیست بدانیم، اندازه ی این تورم

الزاما نشانه ی شدت ضربه ی به سرنمی باشد. لازم به ذکر است در اطفال کوچکتر

این خونریزی می تواند باعث کم خونی شدید گردد.

ــــ چه وقت باید به پزشک مراجعه کنیم:

 

باتوجه به این که ضربه به سر گاه آنقدر شدید است که منجر به خونریزی داخل مغز

می گردد وضروریست این موضوع بدون فوت وقت توسط تیم پزشکی بررسی شود لذا

توصیه می گردد چنانچه در شخص مصدوم هر کدام از علائم زیر را مشهود شد سریعا

به پزشک ارجاع داده شود: سردرد مقاوم یادر حال تشدید ـ گیجی یامنگی ـ عدم

تعادل ـ استفراغ های مکرر ـ اختلالات درحافظه ـ کبودی زیر چشم یا پشت گوش ـ

اختلال تنفس ـ ضعف اندام ـ عدم تعادل درسایز مردمکها ـ تکلم غیر طبیعی وتشنج.

ــــ زمان بروز این علائم از بعداز ضرب دیدگی چه مدتی است:

هرکدام از علائم یادشده می تواند 24 ساعت گاه 48 ساعت واغلب تا یک هفته پس

از آن رخ می دهد گفتنی است هرچه زمان طولانی تر شود احساس نگرانی برای

ایجاد عارضه در مغز کمتر می شود.

ــــ درمواجه بابیمار ضربه مغزی شدید تاقبل از رسیدن اورژانس چه بایدکرد:

مصدوم را خوابانده وآرام نگاه دارید ـ سروشانه کمی بالاتر قرار گیرد ـ مصدوم را حرکت

ندهید مگر، ناچار باشید ـ از حرکت دادن گردن مصدوم اجتناب شود از خوراندن هرنوع

ماده ی غذایی وآشامیدنی به مصدوم ضربه مغزی بایستی جدا خودداری شود ـ در

صورتی که سربیمار خونریزی داشت محل زخم باگاز استریل یا پارچه تمیز شده وزخم

را فشار دهید اما اگراحتمال شکستگی استخوان سر وجود داشت نباید به زخم

فشار مستقیم وارد گردد.

ــــ بیماری که به دلیل ضربه مغزی در حالت بیهوشی یا کوما است چه زمانی به

هوش می آید: هیچکس نمی تواند زمان بیدار شدن این بیماران را باقاطعیت پیش

بینی کند در این موارد بایستی پزشک وهمراهان صبور باشند ،باید گفت این بیماران

به ندرت ، به یکباره بیدار می شوند واغلب بیداریشان تدریجی است ،این پروسه در

موارد خفیف تاساعت ها و درموارد شدید ماهها وگاه سالها طول می کشد وبرخی

ازبیماران صرفا بخشی از هوشیاری خود را به دست می آورند(نیمه هوشیارند)

ــــ آیا بعداز ضربه مغزی شدید، بهبودی کامل امکان پذیر است:

بله ـ در مواردی این بیماران کاملا خوب می شوند و درمواردی ناتوانی هایی به جا می

ماند. در مراحل اولیه، بهبودی سریعتر است وباگذشت زمان مدت بهبودی کمتر می

شود.

ــــ بدترین حالت دربیمار ضربه مغزی ای که زنده می ماند چیست:

در این حالت بیمار هیچ گونه ارتباط معناداری با محیط اطراف ندارد اما مانند دیگران

بیداری وخواب دارد به این مورد حالت نباتی اطلاق می شود البته به یاد داشته باشید

پیش بینی وضع بیماران ضربه مغزی گاه تا ماه ها میسر نمی باشد.

ــــ لطفا کمی هم درخصوص مرگ مغزی وکوما صحبت کنید:

بله ـ مرگ مغزی ،حالتی است که مغز کلیه عملکرد خود را به طور دائم از دست می

دهد در حالی که قلب فعالیت دارد ،تشخیص این حالت(مرگ مغزی) بر اساس

فاکتورهای معین وخاصی است که پزشک آن ها را تشخیص می دهد. کوما: حالت

شبیه خواب است که بیمار چشم هارا باز نمی کند ـ صحبت نمی کند ونمی تواند

فرامین را اجرا نماید. کوما سطوح مختلفی دارد دارویی که بتواند مستقیما بر زمان

کوما موثر باشد وآن را کوتاه کند وجود ندارد این افراد مانند کسانی هستند که در

حالت بیهوشی به سرمی برند آن ها ممکن است به درد واکنش نشان دهند اما

اغلب درصورت خارج شدن از این حالت آن را به یاد نمی آورند.

ــــ آیا ممکن است بیمار بدون ضربه مستقیم به سردچار آسیب مغزی شود:

بله ـ درمواردی چون یک تصادف با اتومبیل ، گاه سر حرکتی شلاقی انجام می دهد

یعنی سر،به یک باره ، شتاب پیدا کرده ویک دفعه متوقف می شود در این حالت مغز

ازداخل به استخوان جمجمه اصابت می کند وموارد شبیه به آن که می تواند باعث

ضربه به مغز وحتی خونریزی مغزی شود.

نکته پایانی: این که ضربه مغزی الزاما به دلیل ضربه مستقیم یک شی به سر نیست

ومی تواند دراثر تکان شدید در ناحیه سرایجاد شود که باتوجه به بروز هرکدام از علائم

ضربه مغزی یادشده بایستی سریعا به پزشک مراجعه شود.

        

+ تاریخ | ۸۹/۰۲/۱۷ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

 خواب آلودگی فصلی ، طبیعی است به شرط آنکه....

 

وفایی:

از آن جا که یک سوم عمر انسان ها درخواب سپری می شود وجزء لاینفک زندگی موجودات به

شمار می رود می توان گفت حیات هر موجود زنده بدون خواب امکان پذیر نیست .

برخلاف تصورعموم خواب مقوله ایی بسیار مهم وپراهمیت است  به طوری که به گفته ی

پزشکان ریشه ی بسیاری از بیماریهای جسمی وروحی بیماران را می توان در اختلالات خواب

آن ها جستجو کرد... .

هرچند صحبت در این خصوص بسیار گسترده است امادر این شماره بنا به درخواست شما، با

حضور دکتر محمدرضا نجفی دانشیار مغزو اعصاب دانشگاه به گفتگو پیرامون علل خواب

آلودگی فصلی به ویژه فصل بهار می پردازیم :

ــ بسیاری از افراد از کسالت و خواب آلودگی روزانه در برخی از فصول مثل بهار وتابستان

شکایت دارند که بالطبع این مشکل بر راندمان کاری تاثیر گذاشته و کیفیت فعالیت های روزانه

را کاهش می دهد ،آقای د کتر آیا این مسا له با گردش فصل ارتباط دارد یا خیر لطفا توضیح

دهید:

البته عوامل متعددی در خواب آلودگی های روزانه دخیل است مثل : بد خوابی پرخوابی و بی

خوابی شبانه و...که به دلیل پاسخ به موضوع اصلی از توضیح هر کدام صرف نظر می کنیم .

اما در پاسخ به این سوال بایدگفت : مطالعات نشان داده که در بعضی از فصول سال مثلا

فصل بهار خواب آلودگی روزانه بیشتر می شود وخوب طبیعی است. از علل این مساله می

توان به تغییردما و نور خورشید اشاره کرد، با توجه به اینکه هر چه به گرما نزدیک می شویم

شب های کوتاه وروزهای طولانی درپیش داریم ، با لطبع ممکن است این تغییرات بر کیفیت

خواب شبانه تاثیرگذاشته و فرد روز خواب آلود و کسل کننده ایی را طی کند .از علل دیگر این

است که : یک سری از مواد در بد ن و مغز ترشح می شودکه تنظیم  کننده ی خواب و بیداری

است ، ترشح این مواد با نور ارتباط مستقیم دارد یعنی مادر مغز ماده ای داریم به نام ملاتونین

که با نور خورشید ترشح این ماده کم می شود ، کاهش ملاتونین باعث بیداری شده در نتیجه

وقتی مقدار ملاتونین در خون بالا رفت احساس خواب آلودگی افزایش می یابد ، حال در فصل

بهار و تابستا ن نیز به علت طولانی شدن روز و برخورد بیشتر بانور خورشید هما ن طور که

گفته شد ترشح ملاتونین کم شده و نهایتا منجر به افزایش بیداری ، اختلال خواب و خواب

آلودگی روزانه می شود .

ــــ در اینجا این سوال مطرح می شود که بسیاری از افراد علی رغم اینکه مدت زمان بیشتری

از شب را به خواب اختصا ص می دهند اما باز هم یکی دو ساعت پس از بیداری احساس

رخوت و خواب آلود گی دارند آیا این موضوع می تواند به علت وجود یک بیماری در فرد باشد:

ــــ پرسش بسیار خوبی است ، دقیقا باید گفت : خواب آلودگی مفرط روزانه تنها با علل

فیزیلوژیک محیطی- فصلی و غذایی مرتبط نیست بلکه یک گروه از بیماری ها مانند : مغز

و اعصاب روانپزشکی و جسمی طبی هم می تواند اثرات منفی بر خواب داشته باشد.

خواب آلودگی های روزانه می تواند از تبعات یا عوارض مصرف داروها به خصوص داروهای

روان گردان و خواب آور و عوارض بیماری های عفونی مزمن باشد ، باید توجه داشت وجود

ضایعات ضربه ها تومورها وسکته های مغزی و بیماری ms می تواند باعث ایجاد اختلال

در خواب و خواب آلودگی روزانه شود .

ـــــ بنابراین نتیجه می گیریم خواب آلودگی یا به علت تغییر فصل است ویا به علت وجود یک

بیماری در فرد، مجددا این سوال مطرح می شود که وجه تمایز این دو موضوع چیست : بله

چنانچه فردی با توجه به اینکه شب خواب کاملی داشته اما دچار خواب آلودگی است یعنی

هنگا م نشستن پشت میزکار تماشای تلویزیون سرکلاس درس و یا حین رانندگی چرت 

می زند بایستی مسا له حتما پی گیری شود .

ــــ رسیدگی به این مشکل طی چه مدت تکرار بایستی انجام شود:

حد اقل پس از 3 تا 4 هفته ، باید توجه داشت یکی دو روز تکرار برای ما ملاک نیست.

ــــ حال اگر مشخص شد علت خواب آلودگی هیچ کدام از این موارد نیست و فرد هم از خواب

شبا نه ی کا فی برخوردار بوده است آیا می توان به علت دیگری شک کرد:

بله بیماری نارکولپسی (حملا ت خواب ) با علایمی مانند : خواب آلودگی روزانه حملات

خواب فلج خواب و... از دیگر علل خواب آلودگی ها است  که وقتی این علایم در فرد به

صورت یک جا ظاهر شود نارکولپسی  تشخیص داده می شود ، از علل این بیماری سندروم 

اپنه ی خواب یا وقفه ی تنفسی زمان خواب است ، کسانی که زیاد خرناس می کشند افراد

چاق با وزن بالا که زیاد خروپف می کنند ، این گروه مستعد وقفه ی تنفسی حین خواب

هستند ، لذا از آن جا که این بیماری فوق العا ده خطرناک می باشد و یک دسته از عوارض

مانند : فشار خون استعداد به سکته های قلبی مغزی خواب آلودگی و چرت روزانه را به

دنبال دارد مراجعه ی فرد به پزشک مغزو اعصاب الزامیست .

ــــ در پایان ضمن تشکر از حضورتان بفرمایید که برای کاهش خواب آلودگی روزانه  چه باید کرد

و آیا خوردن مواد غذایی و نوشیدن مایعاتی چون قهوه و نسکافه درکاهش آن موثر است: بنده

نیز ازدقت نظر شما سپاسگذارم ،در این رابطه نیزتوصیه می شود اولا جهت رفع اختلالات

خواب از مصرف خود سرانه ی داروها اکیدا خودداری شود وثانیا هنگام احساس خواب به

فضای آزاد رفته و تنفس عمیق داشته باشیم ، کمی آب خنک به سروصورت بپاشیم و روال

کاریمان را کمی تغییردهیم البته با عنایت به اینکه مصرف مایعاتی چون قهوه توصیه نمی شود

اما نوشیدن چای وآبمیوه  همچنین صرف بیسکویت وشیر به عنوان میان وعده می تواند در

رفع کسالت و خواب آلودگی روزانه مفید باشد.           

                                                   

 

 

 

 

 

              

 

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۲/۱۱ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

چکاپ بهترین هشدار

آزمایش ـ بررسی و... مهم ترین فاکتور درپیشگیری از وخامت بیماری ها

ز.وفایی

چکاپ یکی از مهم ترین روش های پیشگیری از از بیماری ها است اکثر مردم انجام چکاپ را

تنها درتست خون می دانند در صورتیکه چنین نیست وچکاپ ابعاد گسترده ایی داشته واز

فردی به فرد دیگر متفاوت است.....

دکتر فاطمه مافی دکترای علوم آزمایشگاهی ومتخصص قارچ شناسی پزشکی در این باره

می گوید: با چکاپ می توان از وقوع یا پیشرفت بسیاری از بیماری های حاد ومزمن جلوگیری

کرد وبایستی در این زمینه فرهنگ سازی شود.

وی انجام چکاپ را برای حفظ سلامتی یک ضرورت دانسته وادامه می دهد:در یک کلمه نمی

توان گفت ، چکاپ چیست وبرای چه کسی انجام می شود چراکه برای همه ی افراد یک

نسخه تجویز نمی شود مثلا در یک فردگرفتن فشارخون ، دیگری تست شنوایی ، معاینه ی

پوست ، معاینه ی چشم وبسیاری ازموارد دیگر چکاپ محسوب می شود، همچنین باید توجه

داشت چکاپ تنها جسمی نیست ومی تواند بیماری های روحی روانی وتست هوش را

نیزشامل شود.

این پزشک علوم آزمایشگاهی عمده ترین چکاپ ها را کلسترول خون ـ قند ـ اوره ـ تری

گلیسیرید ـ اسیداوریک ـ کامل ادرار ـ کم خونی ـ هپاتیت Bو... عنوان کرده ولزوم انجام چکاپ را

باذکر چند مثال یادآور می شود،: وی می گوید: مثلا مهم ترین مساله در چکاپ بچه ها کم

خونی است ، کودک تا 6ماهگی از ذخیره ی آهن مادر استفاده می کند ، از آن زمان به بعد

ذخیره ، کم شده وچنانچه به خوبی پیش بینی نشده باشد ممکن است فرزند ما دچار کم

خونی شود کما این که کم نیستند کودکان زیر 5سالی که مبتلا به کم خونی هستند واین کم

خونی به یادگیری و رشد بچه تاثیر گذاشته و حتی باعث افسردگی وی می شود، بنابراین بهتر

است برای جلوگیری از بروز این عوارض طولانی مدت ، باانجام یک آزمایش ساده در سنین

پائین تر،با گرفتن یک میلی لیترخون ،از رشدبیماری جلوگیری کنیم. ویا مثال دیگر بازهم

درخصوص عفونت های ادراری کودکان: بچه های کوچک عفونت های ادراری خودشان را به

صورت گریه ـ بی تابی ،تب وگاه اسهال نشان می دهند ، مسلما کودک زبان بیان ندارد لذا 

 بایستی قبل از پیشرفت ،با انجام یک آزمایش کامل ادرار ومدفوع ، نوع بیماری تشخیص داده

شود که آیا این علائم حاکی از عفونت ادراری است ویا مثلا نشانه ی سرماخوردگی است َحال

با انجام یک آزمایش والدین از سلامت ویا نوع بیماری فرزندشان آگاه شده و گام های مراقبتی

بعدی را برمی دارند.

همچنین هنگامی که بدخیمی های زنانه را بررسی می کنیم، می بینیم که با انجام مکرر پاپ

اسمیر از سن باروری به بعد می توان از سرطانی شدن بدن پیشگیری ویا پیشرفت سرطان را

کنترل نمود.

متاسفانه زنان در کشور ما آنچنان که باید به این موضوع اهمیت نمی دهند ، مثلا یک خانم

وقتی به عفونت ، خونریزی های غیر عادی ،سنگینی زیرشکم وهزار مشکل دیگر مبتلا شد

تسلیم توصیه ی پزشک می شود.که گاه دراثر این بی مبالاتی نه تنها هزینه های گزافی بابت

درمان سرطان کنترل نشده به خانواده

 وجامعه تحمیل می شود بلکه علی رغم تمامی اقدامات درمانی بیمار عمر طبیعی نداشته و

یک خانواده از وجود یک زن محروم می شود بنابراین در این زمینه نیز

می بینیم که انجام یک چکاپ ساده می تواند موثر واقع گردد.

بدنیست لزوم انجام چکاپ را با یک مثال شایع دیگرخاطر نشان کنم: بیماری قند دریک سن با

چراغ خاموش وارد می شود ، به آرامی پیش می رود وهنگامی که خانه را خراب کرد همه

متوجه می شوند به نظر بنده آزمایش قند باید برای تمامی افراد در همه ی سنین انجام شود

چرا که بسیاری از افراد بدون این که متوجه باشند به این بیماری مبتلا هستند. همچنین بهتر

است قبل از این که فرد دچار عوارض دیابت شود با یک چکاپ به موقع از شدت بیماری

پیشگیری نماید.

دکتر فاطمه مافی دکترای علوم آزمایشگاهی در ادامه تذکر یک نکته را لازم دانسته و می

گوید: به عقیده بنده خواب کافی در نتیجه ی آزمایش موثر است، شاید این موضوع به طور

مستقیم در رفرانسی نیامده باشد اما این تاکید به چرخه ی ساعات طبیعی بدن بر می

گردد،.همچنین بهتر است چکاپ هایی مانند قند بین 8الی 10صبح انجام شود، گاهی بیمار 12

ظهربا این ادعا که چیزی نخورده است برای آزمایش مراجعه می کند که این وقفه ی طولانی

در نتیجه ی آزمایش تاثیر نامطلوب خواهدگذاشت، باید گفت ساعت طبیعی بدن با این ساعت

متفاوت است که دراین جا از توضیح چگونگی آن به دلیل ضیق وقت خودداری می کنم و نکته

ی آخر اینکه چکاپ بستگی به سن ـ جنس ـ شغل ـ و سایر فاکتورهایی که بر نتیجه ی

آزمایش یا رادیوگرافی یا معاینه ی بالینی فرد موثر است داشته و برحسب جواب به دست

آمده ، تکرار آزمایش ویا پروسه ی درمان مشخص می گردد.

                                                        

  

+ تاریخ | ۸۹/۰۲/۰۴ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

بی فرزندی بهتر از تک فرزندی است.

بر امور فرزندان نظارت داشته باشیم نه دخالت.

 

وفایی/نسل فردا:

بدون شک با فرزند کمتر می توان زندگی راحت تری را سپری نمود، اما اکثرا از معنای این

جمله ، تک فرزندی را تعبیر می کنند که متاسفانه اخیرا این مقوله نیز در میان زوج های جوان

رنگ وبوی چشم وهم چشمی وبه نوعی پرستیژ اجتماعی به خود گرفته است ،دراین میان

صاحب نظران وروانپزشکان نظریه ی تک فرزندی را رد کرده وشدیدا مورد انتقاد قرار میدهند...

از آنجا که عوارض ناشی از تک فرزندی کمتر مورد بحث قرار گرفته است در این شماره در نظر

داریم با حضور دکتر مرتضی واعظی رئیس انجمن روانپزشکان استان و عضو انجمن

روانپزشکان انگلیس به بررسی وگفتگو پیرامون این موضوع بپردازیم:

----به نظر شما باتوجه به شرایط فعلی آیا داشتن تنها یک فرزند در میان والدین جوان ایده ی

معقولی است:

البته این موضوع مستلزم مجال بیشتری برای گفتگوست اما آنچه که می توان به صورت کلی

بیان نمود این است که: متاسفانه این روزها سوای از مسائل ومشکلات زندگی اعم از

اقتصادی وغیره بحث داشتن یک فرزند نیز  همانگونه که اشاره کردید همچون سایر موقعیت

های اجتماعی حال وهوای رقابت وارتقاء شان ومنزلت به خود گرفته است با این تفکر که

داشتن یک فرزند کافیست اما باید گفت  قطعا تک فرزندی مسائل بغرنجی را شامل:

انزواطلبی فرزند چه در دوران کودکی وبزرگسالی ـ عدم نیل به استقلال فردی ـ اختلالات

خلقی واجتماعی در هر دوره از زندگی فرد ـ عدم احساس امنیت خاطر ـ وبسیاری از مشکلات

روحی روانی دیگر که اغلب تا پایان عمر همراه تک فرزندان خانواده باقی می ماند، وبدتر از

همه عوارض ناشی از این موارد گریبان گیر والدین و در بزرگسالی حتی پس از ازدواج

اطرافیان را به نوعی درگیر این اختلالات خلقی می سازد بنابراین به والدینی که معتقد به تک

فرزندی هستند توصیه می شود: با عنایت به موارد گفته شده و تجارب خانواده های تک فرزند،

حتما در تصمیم خود تجدید نظر نمایند.

در یک کلام ،بی فرزندی بهتر از تک فرزندی است چراکه منافع ومضار آن با داشتن تنها یک

فرزند برابر است.

----بد نیست درخصوص معضلات فردی واجتماعی این گروه از فرزندان توضیحات بیشتری

ارائه دهید:

باز هم برای جلوگیری از اطاله ی کلام ،به یک مثال ساده اشاره می کنم:

تابش مستقیم نور دو پروژکتور را بر سر یک شیء در نظر بگیرید مسلما پس از مدتی آن جسم

صدمه می بیند، حال اگرنورها به دو یا سه شیء تابیده شود میزان خسارت بسیار کمتر وگاه

نورهای تابیده شده مثمرثمر ترخواهند بود، لذا در چند جمله می توان گفت: بچه های تک فرزند

به دلیل مشکلات ومعضلاتی که قبلا اشاره شد(عدم ارتباط گیری صحیح با دیگران در

بزرگسالی ـ احساس وابستگی شدید به والدین) به نوعی انسان های موفقی نخواهند بود،

هرچند، گاهی موارد نادری ازکسب موفقیت های اجتماعی تک فرزندان را مشاهده می کنیم

که آن هم به ندرت اتفاق می افتد.

لذا به نظر بنده داشتن دو فرزند ودر صورت تمکن مالی سه فرزند مناسب ترین شکل برای

تداوم  یک زندگی است، همان گونه که ریاست محترم جمهوری نیز با مقوله ی تک فرزندی

موافق نیستند.

­ـ مایلیم مختصری  راجع به اختلالات خلقی دوران کودکی این افراد توضیح دهید:

بله ـ اکثر والدین از ناسازگاری فرزندشان هنگام قرار گرفتن در میان هم سن وسالانش گله

مندند، در واقع به حالتی که کودک در خانه رفتاری مناسب دارد اما بیرون از موقعیت خانه

بلافاصله پرخاشگر و ناسازگار می شود ،ری اکشن فور میشن (واکنش های درونی فرد که

نمی تواند بروز دهد) اطلاق می شود، توضیح آن که: هدف این کودک از ناسازگاری وگاه کتک

کاری باهم سن وسالان اعلام تنهاییست، این که وی قصد دارد با این رفتار پرخاشگرانه به هم

بازی اش بگوید تو باید برای من باشی وچون این گونه نیست باید من تورا اذیت کنم وبسیاری از

موارد دیگر، که می تواند این اختلالات رفتاری در کودکی زمینه ساز خطرناک ترین وبدترین

اختلالات خلقی در آینده شود آن هم به دلیل توجیحات نادرست والدین در داشتن یک فرزند.

----هرچند پیرامون این موضوع مباحث فراوانی وجود دارداما به دلیل ضیق وقت بحث

مشکلات تک فرزندی را با طرح یک پرسش دیگر به پایان می رسانیم، جناب دکنر بفرمایید

بهترین مدت فاصله گذاری برای تولد فرزند دوم از نظر روحی برای خانواده چه زمانیست:

مناسب ترین زمان 4 تا5 سال است چراکه پس از این مدت کودک اول به وجود یک خواهر یا

برادر احساس نیاز کرده ومی تواند پذیرای وی باشد و پدر ومادر نیز استرس وخستگی به

مراتب کمتری را متحمل می شوند ودر نهایت آشفتگی خاطر نیز به فرزند اول وارد نمی شود.

و نکته ی آخر این که: در خصوص بهترین نوع روش تربیت فرزندان باید دقت داشت که: کودک

را متکی به خود پرورش دهیم ومهم تر از همه ما والدین بر امور فرزندانمان نظارت داشته

باشیم نه دخالت.

                                   

 

 

 

+ تاریخ | ۸۹/۰۱/۲۸ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

میوه های نوبرانه ی فصل را باخیال راحت میل کنید اما...

 

وفایی/نسل فردا:

برخی معتقدند خوردن میوه های نوبرانه بیماری زا است وبایستی پس از چند نوبت برداشت آن

میوه مصرف شود ،این درحالیست که به گفته پزشکان میوه های نوبرانه اول فصل به خودی

خود عامل بیماری نمی باشند وچنانچه عارضه ایی از مصرف آن دیده می شود به علت سموم

شیمیایی است که قبل از برداشت به محصولات باغ ها و مزارع افشانده می شود که گاه

خانواده ها پس از خرید، به شستشوی میوه ها آن چنان که لازم است اهمیت نداده لذا

عوارض حاصل از این بی دقتی در قالب یک بیماری رخ می دهد.

دکتر مرتضی ثنا گویی زاده متخصص بیماریهای عفونی دراین باره می گوید:

علائم بیماری ناشی ازمیوه های آغشته به سموم شیمیایی سریعا پس از نیم الی سه

ساعت باسرگیجه ـ تهوع ـ استفراغ و اسهال  ظاهر میشود وچنانچه این اسهال بویژه در

کودکان ابکی بوده وفورا درمان نشود ،کشنده است، به همین دلیل توصیه میشود میوه های

فصل بهار قبل از مصرف به خوبی شسته وضد عفونی شوند.

وی ادامه می دهد: چنانچه علائم بیمار پس از 48 الی72 ساعت برطرف نشود علت میتواند

ناشی از خود میوه باشد یعنی میوه در اثر گندیدگی  عفونی شده است که این اتفاق بیشتر در

فصل تابستان  آن هم به دلیل عدم نگهداری صحیح میوه ها رخ میدهد،خوشبختانه  باید گفت

علائم بیماری میوه های بهاره سریع بروز کرده وسریعا برطرف می گردد، البته چنانچه خوب

وبه موقع درمان شود.

این متخصص عفونی خاطرنشان می کند : با توجه به اینکه میوه های فصل کوچک

هستند،مثل آلوچه ـ توت فرنگی ـ گیلاس ـ آلبالو ـ انواع توتها وحتی سبزیجات، به دلیل آغشته

بودن به سموم شیمیایی بایستی حتما سه مرتبه با آب سرد آبکشی سپس 20 دقیقه درآب

مانده ودرپایان با مواد ضد عفونی کننده شسته ، آبکشی نموده و مورد مصرف قرار گیرد.

                          

+ تاریخ | ۸۹/۰۱/۲۷ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |

عدالت ـ کیفیت وپایداری خدمات ،انتظارات به حق یک ملت ازسیاست گذاران سلامت آن کشور است.

وفایی/نسل فردا:  

رئیس اداره آزمایشگاه های استان در مراسمی که به منظور بزرگداشت سید اسماعیل

جرجانی آزمایشگر وپژوهشگر بزرگ ایرانی برگزار شد با بیان این مطلب گفت: ماموریت اصلی

وزارت بهداشت ودرمان هر کشور در سراسر دنیا ارتقاء سلامت جامعه و پاسخ به نیازهای

اصلی آن درحوزه سلامت و بیماری ها است که این نیاز تحت تاثیر شرایط اقتصادی ـ سیاسی

واجتماعی دائما در حال تغییر وتحول است.

وی افزود: اما دراین میان آنچه که مردم یک کشور از سیاست گذاران سلامت آن متوقع

هستندعدالت ـ کیفیت ـ کارایی ـ اثربخشی وپایداری خدمات در آن نظام می باشد.

سینا مباشرزاده در ادامه تعداد آزمایشگاه های تشخیص طبی استان را400 مرکز ، آمار

مراجعین را روزانه 15000نفر وتعداد پرسنل آزمایشگاهی را1500 نفر برشمرد وتصریح کرد:

مطمئنا با توجه به تعداد مراجعین به مراکز آزمایشگاهی تشخیص طبی، این تعداد پرسنل

کافی نیست ودر مراکز دولتی نیاز جدی به پرسنل آزمایشگاهی احساس می شود. رئیس

اداره آزمایشگاه های استان در حاشیه ی این مراسم علت کمبود پرسنل آزمایشگاهی را

اشکال در جذب نیرو دانست وگفت:مشکل در عدم فارغ التحصیل این رشته نیست بلکه

مشکل در جذب این نیروها در سیستم های دولتی است، به همین دلیل متناسب با تعداد

بازنشستگان و افزایش وظایف آزمایشگاه ها نیرو اضافه نشده است.

وی در ادامه وضعیت آزمایشگاه های استان را مطلوب ارزیابی کرد وگفت: ارتقاء سطح علمی

وعملی آزمایشگاه های استان نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته، اما باز هم از

نظر کیفی در تلاشیم که به استانداردهای جهانی برسیم که البته این کار مستلزم زمان است.

سینا مباشرزاده رئیس اداره آزمایشگاه های استان ضمن اشاره به دریافت لوح استاندارد

جهانی توسط 2 آزمایشگاه دولتی و4 آزمایشگاه خصوصی در استان اصفهان خاطرنشان

کرد:دریافت لوح کیفیت جهانی توسط 6 آزمایشگاه استان مایه ی مباهات است اما این بدین

معنی نیست که سایر آزمایشگاه ها فاقد کیفیت لازمند چراکه بسیاری از آزمایشگاه های دیگر

استان نیز با تلاش در کسب 164 آیتم درنظر گرفته شده ، در شرف دریافت لوح استاندارد

جهانی می باشند.

وی در پایان از عموم شهروندان درخواست نمود با مشاهده ی هرگونه تخلف در زمینه ی اخذ

هزینه های اضافی آزمایشگاه ها ـ برخورد نامناسب پرسنل ـ عدم رعایت بهداشت وامنیت

سلامت آزمایشگاه مراتب را جهت رسیدگی با شماره تلفن 6630842 اعلام نمایند.

گفتنی است در این مراسم از 15 کارمند نمونه ی آزمایشگاهی استان با اهدای جوایزی تجلیل

شد.

+ تاریخ | ۸۹/۰۱/۲۷ساعت | نویسنده | زهراوفایی نیا |